Skoro od wielu lat w maju odbywają się święcenia kapłanów-chrystusowców, to rocznice przyjęcia tego sakramentu, szczególnie te jubileuszowe w miejscach i wspólnotach istotnych dla kształtowania zakonnego i kapłańskiego powołania będą w tym miesiącu celebrowane… W dniu 40. i 50. rocznicy przyjęcia święceń bądź w jego okolicach na wspólnym dziękczynieniu i uwielbieniu Boga spotkali się w zakonnych domach w Poznaniu i Puszczykowie wszyscy chrystusowcy z rocznika złotych jubilatów i połowa rocznika jubilatów rubinowych.

Złoci Jubilaci celebrację swojego jubileuszu rozpoczęli w środę 25 maja 2022 r. w Puszczykowie (wszak trzech z nich na co dzień zamieszkuje dom chrystusowca-seniora), by nazajutrz modlić się ze wspólnotą domu głównego i seminarium w Poznaniu, a następnie podziękować Maryi – Jasnogórskiej Królowej za Jej opiekę i wstawiennictwo przez lata kapłańskiej posługi. Natomiast Współbracia obchodzący 40-lecie święceń pierwsze kroki skierowali w środowy wieczór 25 maja 2022 r. do wspólnoty poznańskiej, by następnie udać się do Kiekrza, gdzie ponad 45 lat temu rozpoczynali realizację zakonnego powołania. Swoje jubileuszowe pielgrzymowanie zakończyli w piątek 27 maja w domu puszczykowskim, by razem z mieszkańcami tego domu, a pośród nich ich pierwszymi proboszczami, celebrować radość kapłaństwa.

Okolicznościowe słowo, które było kierowane w tych dniach, poza komentarzem do odczytywanych mszalnych czytań, stanowiło wezwanie do radości, że gorliwa kapłańska posługa przynosi piękne i błogosławione owoce. Stanowiło zaproszenie do odśpiewania Panu Bogu hymnu wdzięczności i uwielbienia (co też wspólnotowo czyniliśmy śpiewając gromkie Te Deum i Magnificat z towarzyszeniem organów i klarnetu): do dziękowania za wszelkie łaski i dary, do podziękowania za to, że Pan wciąż prowadzi, umacnia i dopomaga. Stanowiło w końcu wezwanie, by wciąż, jak w konferencjach o kapłaństwie powtarzał Ojciec Ignacy Posadzy, zachwycać się Chrystusem, któremu się służy: „On musi nas urzec. Musimy Go przeżyć radośnie jako misterium fascinosum, co urzeka i za serce chwyta (…) Chrystusa trzeba miłować i to każdym fibrem duszy. Chrystus musi się stać pasją i namiętnością kapłańskiego serca” (I. POSADZY, Kapłan w świecie współczesnym, w: I. POSADZY, Dzieła t. I. O Kapłaństwie, Eucharystii i Kościele, Poznań 2006, s. 141). A przykładem i zachętą niech będzie działalność ewangelizacyjna Apostołów, o której się dowiadujemy dzięki odczytywanym w okresie paschalnej pięćdziesiątnicy passusom z Dziejów Apostolskich. Wtedy nasze życie kapłańskie i zakonne zajaśnieje jako świadectwo o Bożej obecności i działaniu w tym świecie.

Te przypomnienia wypowiadane w kaplicy seminaryjnej w środę rubinowego jubileuszu przez ks. Generała Krzysztofa Olejnika SChr oraz w czwartek złotego jubileuszu przez przedstawiciela złotych jubilatów – ks. Józefa Przekopa SChr to również życzenia na dalsze lata gorliwej i ofiarnej posługi. Bo w ten sposób objawia się dobroć i wierność Boga i powtarzane za Apostołem Piotrem nasze wyznanie wiary – „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21,17b). Dołączamy się zatem do życzeń i mamy wielkie pragnienie potwierdzać życiem powyższe słowa, dlatego nieśmiało prosimy o modlitwę w intencji Jubilatów i wszystkich chrystusowców, byśmy pięknie i radośnie przeżywali swoje powołanie oraz nie ustawali w dziękczynieniu i uwielbieniu, byśmy umieli realizować na co dzień słowa wygrawerowane na nagrobnej płycie jezuity, o. Karola Antoniewicza SJ, które stanowią codzienną modlitwę ks. Józefa:

„Za wszystko dobro z bożej ręki wzięte, za skarby wiary, za pociechy święte,
za trudy pracy i trudów owoce, za chwile siły i długie niemoce,
za spokój walki, zdrowie i choroby, za uśmiech szczęścia i za łzy żałoby,
i za krzyż ciężki na barki włożony, niech będzie Jezus Chrystus pochwalony”.

Nie zabrakło też modlitwy za Współbraci, których Pan odwołał do wieczności: zostali oni imiennie przywołani w czasie modlitwy powszechnej, a nadto koledzy kursowi spotkali się przy ich grobach na miłostowskim i puszczykowskim cmentarzu (W 1972 r. święcenia kapłańskie przyjął również pochowany w Puszczykowie śp. ks. Stefan Szypuła SChr, zaś 10 lat później święcenia przyjęli także śp. ks. Edward Soska SChr, który spoczął na cmentarzu w Manchester i śp. ks. Ryszard Głowacki SChr, oczekujący na zmartwychwstanie na miłostowskim cmentarzu).

fotografie:
złoty jubileusz w Puszczykowie - ks. Robert Biel SChr,
złoty jubileusz w Poznaniu - kl. Piotr W. Gutsche SChr,
rubinowy jubileusz w Poznaniu - kl. Patryk Jaroszek SChr


26 maja 2022r. 230 5740 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne