„…Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo»”. (Mt 9,35-38) Przytoczony fragment Ewangelii jest odczytywany w czternastym tygodniu w ciągu roku (dokładnie we wtorek). Jednocześnie te słowa przychodzą na myśl, gdy do naszej zakonnej wspólnoty zgłaszają się kandydaci: czasem liczniej, a czasem mniej licznie. Odbywają spotkania z rektorem seminarium, magistrem nowicjatu, lekarzem i psychologiem.

W tym roku pierwsza tura spotkań odbyła się w poniedziałek 6 lipca: można powiedzieć, że w przeddzień odczytywania w liturgii przywołanych słów Mateuszowej Ewangelii, które zachęcają do jeszcze bardziej gorliwej i wytrwałej modlitwy o powołania zakonne i kapłańskie, by nie brakowało głosicieli Dobrej Nowiny wśród polskiego wychodźstwa, krzewicieli wiary oraz polskiej kultury i narodowej tradycji. Dlatego z ufnością wołamy słowami kolekty z Mszy o powołania do życia zakonnego: Familiam tuam, quaesumus, Domine, propitius respice et nova prole semper amplifica, ut et filios suos ad propositam caritatis perfectionem adducere, et ad hominum salutem efficaciter valeat laborare…


06 lipca 2020r. 230 4322 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne