W 2023 roku przypada 40. lecie powstania naszej wspólnoty parafialnej (Matki Bożej Królowej Polski w Scarborough). 6 września 1983 r. arcybiskup Toronto, kard. Gerald Emmet Carter, powołał ks. Zbigniewa Olbrysia, chrystusowca na misjonarza polskiej grupy etnicznej. Natomiast 18 października tego samego roku erygował Polską Misję Katolicką pod wezwaniem Królowej Polski (Our Lady Queen of Poland).

W niedzielę 1 października 2023 r. ta polonijna wspólnota parafialna podziękowała Bogu za 40 lat istnienia. Uroczystej Eucharystii przewodniczył i okolicznościową homilię wygłosił bp Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu, biskup pomocniczy archidiecezji Toronto (tyt. Ammaedara), który modlił się za żyjących parafian, a do koncelebry stanęli miejscowi duszpasterze: ks. proboszcz Waldermar Matusiak SChr, który modlił się za wszystkich przystępujących do spowiedzi świętej w naszym kościele parafialnym, a wspomagający go w posłudze ks. Chris Czapla SChr – za zmarłych parafian. Nawiązując do odczytanej Ewangelii (Mt 21,28-32), ks. Biskup prosił nas, abyśmy zawsze chętnie wypełniali wolę Boga, tak jak ów syn z przypowieści, który ostatecznie wykonał zlecone przez ojca zadanie pracy w winnicy. Nadto homilista zachęcał do modlitwy za siebie wzajemnie. Na zakończenie liturgii zaśpiewaliśmy gromkie i uroczyste Te Deum laudamus.

Na tej jubileuszowej Mszy Świętej śpiewał chór parafialny pod przewodnictwem Ewy Zajch, wraz z Marią Jamont-Bubien, organistką oraz zespół «Nutki Nazaretańskie» pod opieką Danuty Dworaczek i Mariusza Walfisza. Licznie nań stawili się ministranci wraz ze swoimi rodzicami, a do ich posługi liturgicznej od tej Eucharystii dołączyło uderzanie w gong w czasie przeistoczenia. Ponadto nie zabrakło na niej polonijnych harcerzy i Rycerzy Kolumba ze swoimi sztandarami. Dlatego wszystkim za udział i zaangażowanie, za wiarę, czynną obecność i trwanie przy Bogu składamy serdeczne podziękowania. Specjalne podziękowanie kierujemy do rady parafialnej za zorganizowanie całego spotkania, którego zwieńczeniem był toast i lekki poczęstunek przygotowany i ofiarowany przez Jana Gromadę w sali parafialnej.

Natomiast w niedzielę 15 października 2023 r. kontynuowaliśmy świętowanie 40. rocznicy powstania naszej polonijnej parafii. Gościliśmy w tym dniu Dostojnego Jubilata – celebrującego 90. urodziny ks. Stanisława Kuczaika SChr, który był drugim proboszczem parafii i który podjął rozpoczęte przez ks. Olbrysia dzieło budowania wspólnoty. Ewangelia tej niedzieli mówiła o uczcie weselnej, która zapowiadała Najświętszą Ofiarę – Mszę Świętą (por. Mt 22,1-14). Po tej niedzielnej Mszy zeszliśmy do sali parafialnej na uroczysty obiad przygotowany przez Rycerzy Kolumba. Serdeczne dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację tego pięknego wydarzenia. Panu Krzysztofowi Frodymie dziękujemy za pyszny obiad! Cieszymy się, że mogliśmy liczyć na młodzież, która piękne obsługiwała stoły.

Podejmujemy wszyscy dzieło modlitwy, przyzywając wstawiennictwa Maryi, naszej Patronki i Królowej, by Pan Bóg dalej błogosławił wspólnocie w Scarborough.
Maryjo, Królowo Polski! Módl się za nami!

tekst: ks. prob. Waldemar Matusiak SChr oraz ks. Chris Czapla SChr
zdjęcia: Jerzy Kukulski, Karol Ryba, ks. Chris Czapla SChr

*    *    *

Na Pomorzu Zachodnim w tym samym czasie, tj. w połowie października 2023 r., odbyły się uroczyste obchody 50-lecia powołania parafii Chrystusa Króla w Gosławiu pod przewodnictwem bpa Henryka Wejmana, biskupa pomocniczego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej (tyt. Sinitis), podczas którego pobłogosławione zostały odnowione ambona i ołtarz oraz pamiątkowa tablica, na której wypisano imiona i nazwiska wszystkich proboszczów gosławskiej parafii. O wydarzeniu wspominają internetowe kanały powiatu gryfickiego, które do informacji dołączają videoreportaż.

 


16 października 2023r. 230 2941 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne