Gaude, Mater Polonia! Hymn ten ponownie wybrzmiał w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie w niedzielne południe 12 września 2021 r., w dniu kiedy autorytetem Ojca Świętego Franciszka do chwały ołtarzy zostali wyniesieni Czcigodni Słudzy Boży kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski, Prymas Tysiąclecia oraz Matka Elżbieta Róża Czacka, założyciela Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża i organizatorka na ziemiach polskich opieki nad niewidomymi. Uroczystościom przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych i wzięła w nich udział kilkuosobowa delegacja chrystusowców: ks. Marek Grygiel SChr, ks. Paweł Jasina SChr, ks. Andrzej Sołopa SChr, ks. Leszek Kryża SChr, ks. Jan Fiedurek SChr, ks. Grzegorz Przybylski SChr.

Cieszymy się z kolejnych orędowników przed tronem Pana Boga i za ich wstawiennictwem pragniemy wypraszać moc Bożej łaski i błogosławieństwa dla naszej posługi i dla naszych wspólnot. Bo wszędzie, gdzie posługujemy, w kraju i na emigracji, łączyliśmy się duchowo z uroczystościami w Warszawie, modląc się o piękne owoce beatyfikacji. Głębszego wymiaru nabiera w tym kontekście wizyta przed wielu laty kard. Wyszyńskiego w naszym domu głównym w Poznaniu i jego modlitwa w kaplicy, w której znajduje się szczególny wizerunek Chrystusa z krzyża, naocznie i rzeczywiście przedstawiającego, jak wówczas określił to Prymas Tysiąclecia, Izajaszowego Męża Boleści, cierpiącego Sługę Jahwe – nieludzko oszpeconego, który nie miał wdzięku ani blasku, a Jahwe zwalił na niego winy nas wszystkich (por. Iz 52,13-53,12).

fot. ks. Marek Grygiel SChr

*    *    *

Do relacji dołączamy kolejne wydarzenia z naszych wspólnot, które organizowano dla lepszego przygotowania i przeżycia tej beatyfikacji bądź jako dziękczynienie za dar nowych błogosławionych:


12 września 2021r. 230 3686 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne