Na Uniwersytecie kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie, z inicjatywy prof. Ireny Lipowicz i ks. bpa Krzysztofa Zadarko, powstała Interdyscyplinarna Sieć Badań nad Migracją (ISBnM). Sieć współpracuje ściśle z Radą Konferencji Episkopatu Polski oraz z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się migrantami i działa w zależności od Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich.

Interdyscyplinarna Sieć przy UKSW chce wyjść naprzeciw jednemu z najważniejszych wyzwań dla przyszłości Europy, które tworzy zwiększający się sukcesywnie napływ imigrantów na kontynent europejski. Stanowi także ważne wyzwanie dla misji Kościoła katolickiego, w jego trosce o najsłabszych i wykluczonych.

W pracach Sieci uczestniczą naukowcy i eksperci także spoza Polski działający w zakresie celów ISBnM. Do Sieci mogą należeć również podmioty zainteresowane humanitarnymi aspektami współczesnych migracji.

Sieć podejmuje statutowe zadania pod kierunkiem ks. prof. Janusza Balickiego. Koordynatorem Sieci jest chrystusowiec ks. dr hab. Wojciech Necel SChr prof. UKSW, odpowiedzialnym za stronę internetową ks. mgr Janusz Lis SChr.

11 czerwca 2019 zorganizowana konferencja: Migracje do Unii Europejskiej Wyzwania polityczne, prawne i społeczno-kulturowe inauguruje powstanie ISBnM.

Szczegółowe informacje i zakres badań na stornie internetowej pod adresem: http://migracje.uksw.edu.pl.


10 czerwca 2019r. 341 2429 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne