„Wy jesteście przyszłością świata, wy jesteście, nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieją!” – słowa te wypowiedział św. Jan Paweł II na początku swojego pontyfikatu i one niejako stanowiły jedną z osi jego posługi Piotrowej. A umierając, papież w najpiękniejszych słowach pożegnał się właśnie z młodymi, którzy zgromadzili się na placu św. Piotra, by towarzyszyć schorowanemu papieżowi: „Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie i za to wam dziękuję”. Papieskie słowa z października 1978 r. nic nie straciły ze swojej aktualności i żywotności: młodzież pozostaje zawsze nadzieją Kościoła, gdyż daje tej wspólnocie impuls do odnowy w świetle Ewangelii… Dlatego podejmowane są wciąż inicjatywy, by młodzież odnajdywała swoje miejsce we wspólnocie Ludu Bożego.

Za Oceanem w miesiącu wrześniu zorganizowano spotkanie dla młodzieży w duchu lednickim. W końcu września do Chociwla przybyła młodzież ze swoimi duszpasterzami z kilku naszych wspólnot parafialnych z Pomorza Zachodniego, a z okazji święta św. Stanisława Kostki nie zabrakło czegoś adresowanego specjalnie do młodych w naszych parafiach w kraju i na emigracji. Można by pokusić o stwierdzenie, że wrześniowe spotkania młodzieży w naszych wspólnotach parafialnych na Pomorzu Zachodnim przygotowywały spotkanie wszystkich młodych regionu na Archidiecezjalnych Dniach Młodych w Chojnie, które odbyły się 2 października 2021 r. Znakiem obecności młodzieży z naszych parafii są sprawozdania z tego wydarzeniach w wielu parafialnych serwisach www – z Dobrzan i Chociwla, ze Stargardu, Szczecina Zdrojów oraz z internetowego serwisu sióstr misjonarek.

Na tydzień przed kolejnym Dniem Papieskim młodzi stypendyści z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia z Poznania po wielu miesiącach zdalnej formacji mogli się wreszcie spotkać ‘na żywo’ – a nasz dom główny i przydomowy park otworzyły swoje gościnne progi.

Nie można w końcu pominąć dosyć licznej reprezentacji młodzieży polonijnej na Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Budapeszcie.

*    *    *

Prezentujemy dodatkowo kilka innych pięknych wydarzeń z ostatniego czasu z naszych placówek duszpasterskich z Pomorza Zachodniego oraz południowej Australii:

•    Światowa Dziecięca Eucharystyczna Godzina Święta w Stargardzie;

•    pielgrzymka młodych i starszych mężczyzn z Goleniowa do sanktuarium Pięciu Braci Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu;

•    kilkudniowe uroczystości odpustowe w Dobrzanach, na które składały się duchowe przygotowanie do samego dnia św. Michała Archanioła, odpustowy piknik rodzinny, rocznica poświęcenia parafialnego kościoła i ipsa die odpustu;

•    w parafii pw. Chrystusa Króla w Stargardzie z okazji wspomnienia św. Franciszka z Asyżu zorganizowano obrzęd pobłogosławienia zwierząt, a ponadto posługujący w niej ks. Michał Armatys SChr zaprasza na swój kanał YouTube, gdzie mówi o Kościele, Słowie Bożym, Mszy Świętej i życiu…;

•    w uroczystościach odpustowych ku czci św. Faustyny w Kiekrzu pod przewodnictwem bpa Grzegorza Balcerka, biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej (tyt. Selendety) brali udział chrystusowcy z Poznania i Puszczykowa a nasi klerycy zapewnili asystę liturgiczną, ponadto w tych dniach kierski dom Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, u których kapelańskie obowiązki wypełnia nasz Współbrat, ks. Ryszard Gołąbek SChr nawiedziła Kopia Cudownego Obrazu Jasnogórskiego: Mszy Świętej powitania przewodniczył drugi z poznańskich biskupów pomocniczych, bp Szymon Stułkowski (tyt. Tabalty), natomiast Mszy pożegnania prefekt naszego seminarium, ks. Paweł Jasina SChr;

•    w pierwszą niedzielę października Polonia południowej Australii pielgrzymowała do kolebki polskości w tej części Australii – do Polish Hill River i uczciła patronkę misji katolickich – św. Teresę od Dzieciątka Jezus;

 

 


02 października 2021r. 230 3747 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne