W Niedzielę Miłosierdzia Bożego od lat kolejne roczniki chrystusowców składając dozgonne śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa ofiarują Dobremu Bogu wszystko to, kim są i co posiadają, swoje talenty: po prostu całe swoje życie, aby Pan posługiwał się nimi jako narzędziami w budowaniu i rozszerzaniu swojego królestwa prawdy, pokoju i zbawienia.

Ale nie tylko tym wydarzeniem żyją wspólnoty chrystusowców w kraju i na emigracji. Zamieszczamy swoisty przegląd różnych wydarzeń związanych z przeżywaniem tego dnia w naszych parafiach i domach:
•    w czasie uroczystości odpustowych w łagiewnickim sanktuarium poświęcono dzwon nadziei dla Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Keysborough. Uczestniczył w nich ks. Henryk Zasiura SChr, przełożony naszego domu zakonnego w Częstochowie, wcześniej długoletni duszpasterz polonijny w Australii;
•    Niedziela Miłosierdzia Bożego w kilku naszych wspólnotach jest ich świętem tytularnym: w Manchester uroczystościom odpustowo-jubileuszowym (bo w bieżącym 2022 r. wspólnota obchodzi 75-lecie istnienia) przewodniczył ks. Jan Wojczyński SChr, najstarszy żyjący proboszcz tej wspólnoty i zarazem pierwszy chrystusowiec posługujący w tym kościele, w sanktuarium Miłosierdzia Bożego Keysborough na przedmieściach Melbourne przewodniczył bp Karol Kulczycki SDS, biskup diecezji Port Pirie, w sanktuarium w Salem, MA – bp Mark William O’Connel, pomocniczy biskup archidiecezji bostońskiej (tyt. Gigthi) a w sanktuarium w podchicagowskim Lombard, IL – ks. Wiesław Wójcik SChr, dyrektor IDE i moderator RAE;
•    w Brisbane w Niedzielę Miłosierdzia Bożego zostały uroczyście wprowadzone do kościoła relikwie św. Jana Pawła II;
•    w Kościele w Polsce już po raz dziesiąty Niedziela Miłosierdzia Bożego inauguruje Tydzień Miłosierdzia (który wcześniej przez lata związany był z początkiem października), a sama ta niedziela jest świętem patronalnym Caritas: by to zaznaczyć, są organizowane okolicznościowe obchody, które w 2022 r. przeżywano pod hasłem «Dzień dobra», który w dobrzańskiej parafii odbywał się pod znakiem rodzinnego pikniku;
•    w oddalonej 120 km na północ od Kurytyby miejscowości Rio Negro posługuje kapłan bardzo zafascynowany polską religijnością i promujący polskość w swojej parafii. Zaprosił on ks. prowincjała Kazimierza Długosza SChr do poprowadzenia w Niedzielę Miłosierdzia Bożego dnia skupienia dla zaangażowanych parafian;

*    *    *

Dołączamy nadto inne wydarzenia, które w tym czasie odbywały się w naszych wspólnotach…
•    Bractwo Świętego Józefa działające przy parafii pw. św. Józefa w Stargardzie w dniach poprzedzających Niedzielę Miłosierdzia Bożego przeżywało w Mrzeżynie swoje dni formacyjne pod opieką swojego proboszcza ks. Krzysztofa Wąchały SChr oraz ks. Sebastiana Stawiereja SChr, duszpasterza z Dobrzan, zaś w samą niedzielę w parafialnym kościele pw. św. Jana Chrzciciela odbył się wielkanocny koncert;
•    w sobotę 23 kwietnia 2022 r. odbyły się obchody 77. rocznicy wyzwolenia byłego obozu hitlerowskiego w Potulicach (obozu przesiedleńczego, obozu pracy i pracy wychowawczej Potulitz, Lebrechtsdorf). Uroczystościom przewodniczył ordynariusz diecezji bydgoskiej bp Krzysztof Włodarczyk, a homilię wygłosił biskup witebski i przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich Białorusi bp Oleg Butkiewicz. Obecność gościa z Białorusi ‘tłumaczył’ gospodarz spotkania, potulicki proboszcz ks. Maciej Szmytowski SChr, wskazując na brutalną akcję Niemców z 1943 r., kiedy to do potulickiego obozu zostały przewiezione dzieci z obwodu witebskiego. Sobotnie obchody opisuje wiele portali internetowych – od relacji z serwisu diecezjalnego, który też znajdziemy w serwisie ekai przez lokalne serwisy internetowe aż po portal gdańskiego oddziału IPN. Można też odnaleźć transmisję tego wydarzenia;
•    w Canberze w następującym po Niedzieli Miłosierdzia Bożego tygodniu chrystusowcy posługujący w Australii i Nowej Zelandii odbyli swoje zakonne rekolekcje. Duchowym ćwiczeniom przewodził ordynariusz diecezji Port Pirie pochodzący z Dolnego Śląska salwatorianin bp Karol Kulczycki SDS;


26 kwietnia 2022r. 230 2656 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne