W poniedziałek, 7 września 2020 r., chrystusowcy pracujący na terenie Włoch, po okresie ograniczeń epidemiologicznych oraz po zakończonym okresie urlopowym, uczestniczyli we wspólnotowym dniu skupienia, który poprowadził ks. prowincjał Bogdan Renusz SChr. Miejscem spotkania stał się nasz dom zakonny w Genzano di Roma. Po wspólnym odmówieniu koronki do Bożego Miłosierdzia, wysłuchaniu konferencji ascetycznej, trwaniu na adoracji wobec Najświętszego Sakramentu i wieczornej modlitwie brewiarzowej, punktem kulminacyjnym dnia skupienia była wspólnie przeżywana Msza Święta, której przewodniczył i homilię wygłosił przełożony prowincji św. Józefa. Na zakończenie, przełożony regionalny i jednocześnie superior domu, ks. Zbigniew Czerniak SChr, podjął uczestników wyborną „włosko-polską” kolacją.

Poprzedniego dnia, w niedzielę 6 września, ks. Zbigniew Czerniak SChr, został oficjalnie przedstawiony i powitany w ośrodku duszpasterstwa polonijnego w nadmorskiej Ostii, jako nowy duszpasterz w tymże ośrodku, który przynależy do missio cum cura animarum, obejmującej swym zasięgiem całą Diecezję Rzymską (z siedzibą przy kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzymie).

Warto podkreślić historyczną doniosłość faktu, iż obecnie wszystkie trzy etaty wicekapelanów Polaków w Diecezji Rzymskiej, powierzono członkom naszego zgromadzenia zakonnego – a są to – w kolejności chronologicznej: ks. Jacek Staniek SChr (od września 2016 r.), ks. Mateusz Gardzinski SChr (od lutego 2020 r.) oraz ks. Zbigniew Czerniak SChr (od września 2020 r.). Funkcję kapelana Polaków w tej diecezji sprawuje ks. prał. Paweł Ptasznik (szef Sekcji Słowiańskiej Sekretariatu Stanu, rektor kościoła św. Stanisława). W uroczystości powitania ks. Zbigniewa wziął udział ks. prał. Paweł Ptasznik oraz ks. prał. Jan Główczyk (koordynator duszpasterstwa polonijnego na terenie Włoch).

ks. Jacek Staniek SChr

 


09 września 2020r. 230 4277 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne