„Starałem się być wiernym synem Towarzystwa Chrystusowego, które przyjęło mnie do swego grona i w miarę moich możliwości, z pomocą łaski Bożej, starałem się jak najlepiej realizować w nim zlecone mi zadania” – napisał w testamencie śp. ks. Józef. Gdyby nie rygory sanitarne liczna obecność duchownych i świeckich na Mszy Świętej pogrzebowej potwierdziłaby owe słowa. W ograniczonej liczbie osób liturgia sprawowana była w czwartek 16 kwietnia 2020 r. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Stargardzie, gdzie Zmarły służył do ostatnich dni przez blisko 20 lat i była transmitowana on-line przez facebookowy fanpage parafii.

Przewodniczył jej bp Henryk Wejman, pomocniczy biskup archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej (tyt. Sinitis) a homilię wygłosił ks. Adam Staszczak SChr, niedawny proboszcz stargardzkiej parafii. Bezpośrednio po Eucharystii ciało śp. ks. Józefa zostało przewiezione na miejsce pochówku na cmentarzu w Kołakach Kościelnych, gdzie następnego dnia, w piątek 17 kwietnia, zostało złożone w miejscu, które na nie czekało – rodzinnym grobowcu z rodzicami i siostrą. Nabożeństwu żałobnemu na cmentarzu przewodniczył bp Janusz Stepnowski, ordynariusz diecezji łomżyńskiej.

Współbracia z kraju i zagranicy tworzą wspólnotę modlitwy za zmarłego chrystusowca, sprawując w jego intencji Msze Święte i odmawiając cały Różaniec. A powołani na świadków Zmartwychwstałego oraz naszego zmartwychwstania na końcu czasów i życia wiecznego, o czym mówi liturgia słowa tych dni – dni paschalnej oktawy, pragniemy, by naszymi stały się słowa św. Teresy od Dzieciątka Jezus: „Nie, to nie śmierć przyjdzie po mnie, ale Pan Bóg. Śmierć nie jest widziadłem, przerażającą zjawą, taką, jaką przedstawiają niektórzy na różnych obrazach. Katechizm uczy nas, że śmierć jest to rozłączenie duszy i ciała, jest więc tym i tylko tym! Przeto nie lękam się rozłączenia, które połączy mnie z Bogiem na zawsze” (ŚWIĘTA TERESA OD DZIECIĄTKA JEZUS, Rady i wspomnienia – III. Zbiór dokonany przez nowicjuszki, w: ŚWIĘTA TERESA OD DZIECIĄTKA JEZUS, «Pisma mniejsze», Kraków 2004, s. 445).

Modlimy się zatem o umocnienie w wierze w zmartwychwstanie i życie wieczne dla nas pozostających na tym świecie a dla śp. ks. Józefa prosimy o udział w zmartwychwstaniu i życiu wiecznym przywołując słowa z listu ks. Krzysztofa Olejnika SChr, Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej: „Świętej Pamięci Księdzu Józefowi daj udział w chwale swojego Zmartwychwstania i połącz nas z Nim w wiecznej szczęśliwości”.


18 kwietnia 341 1479 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2020 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne