Dobiegła końca miesięczna probacja (2-27 lipca), która rozpoczęła się w Domu Głównym kilka tygodni temu.

Był to czas przeznaczony na odnowę życia zakonnego i służący pogłębieniu znajomości współczesnej problematyki duszpasterskiej. Obowiązek jej zorganizowania wynika z pkt. 119.2 Ustaw i Dyrektorium Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej a plan został przygotowany przez wikariusza generalnego ks. Bogusława Burgata SChr.

Uczestniczyło w niej ponad dwudziestu współbraci, którzy byli wyświeceni między 2007 a 2010 rokiem. Wśród programu znalazły się o różnej tematyce liczne prelekcje, warsztaty oraz doroczne rekolekcje kapłańskie, które poprowadził ks. Piotr Stawarz SDS z ośrodka formacji w Trzebini.

Najświętszej Ofierze w dniu zakończenia tego czasu przewodniczył przełożony generalny naszej wspólnoty zakonnej ks. Ryszard Głowacki SChr. W homilii przywołując dwa fragmenty epistolografii pawłowej: przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych (2Kor 4,7) oraz wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia (Flp 4,13) uwrażliwił probantów, by nie ulegać pokusie zbytniej pewności siebie, upatrując jedynie w sobie źródło troski o to „gliniane naczynie” i niezawodności czynionych działań, by nie uległo uszkodzeniu. Pozostaje ono całe - jak wskazał ks. Generał - dzięki Temu, który je napełnia i o nie się troszczy.

W myśli kończącej, „swoistym słowie na drogę” – bowiem wielu współbraci powraca już do swoich obowiązków na parafie, także te zagraniczne – zachęcił, by wszystko złożyć w ręce Tego, który nas powołał do życia kapłańskiego i zakonnego. Po homilii wszyscy odnowili swoją profesję zakonną. 

fot: ks. Tomasz Mikulak SChr


27 lipca 2018r. 341 7416 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne