„Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez nałożenie (…) rąk. (…) [i] weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga!” (2 Tm 1,6.8) – przypomina Apostoł Paweł swojemu uczniowi Tymoteuszowi. A św. Jan Paweł II rozwija je w adhortacji o formacji kapłanów we współczesnym świecie Pastores dabo vobis, gdzie czytamy: „Słowa Apostoła skierowane do biskupa Tymoteusza można słusznie odnieść do formacji stałej, do której powołani są wszyscy kapłani na mocy «charyzmatu Bożego», otrzymanego w sakramencie święceń. Słowa te pomagają nam zrozumieć pełną prawdę o stałej formacji kapłanów oraz dostrzec jej niepowtarzalną specyfikę. Ułatwia nam to inny jeszcze tekst św. Pawła, który napisał do Tymoteusza: „Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez nałożenie rąk kolegium prezbiterów. W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twój postęp widoczny był dla wszystkich. Uważaj na siebie i na naukę, trwaj w nich! To bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają” (1 Tm 4,14-16) (PdV 70)

Jak zatem ów Boży charyzmat rozpalać? Jak zatem podejmować trud stałego formowania się, doskonalenia, zbliżania do Pana? Comiesięczne dni skupienia i doroczne rekolekcje zakonne, do których zobowiązują nasze konstytucje zakonne (por. art. 50 UiDTChr), są wspaniałą okazją i pomocą, by ów wysiłek przynosił naprawdę pożądane efekty i błogosławione owoce. Już w pierwszej połowie czerwca 2022 r. w Domu Głównym w Poznaniu będzie możliwość uczynienia zadość obowiązkowi, ale też pogłębienia relacji z Panem i naładowania duchowych akumulatorów. Rekolekcyjne ćwiczenia odbyły się w tygodniu następującym po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, od 6 do 11 czerwca 2022 r., a duchowym przewodnikiem był ks. dr Mariusz Szmajdziński, prezbiter diecezji łowickiej, moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w diecezji i proboszcz parafii pw. św. Rocha w Boczkach Chełmońskich.

Rekolekcjonista swoje rozważania oparł na proroctwie Ozeasza. Podejmując komentowanie poszczególnych passusów księgi wskazał, że obecne kryzysy, których doświadczamy i których doświadcza Kościół i świat nie są czymś nowym: znane były już w VIII w. przed n. Chr. Lektura i medytacja fragmentów biblijnych, zarówno tych z księgi Ozeasza, jak i tych, które są dane do rozważenia w liturgii Kościoła w X tygodniu w ciągu roku potwierdzają, że „żywe […] jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 4,12). A nas powinno to pobudzić do refleksji, do uczynienia rachunku sumienia i do zadawania trudnych, czasem może dziwnych pytań – czy nie stawiam kogoś bądź czegoś w miejsce Boga? czy On jest dla mnie rzeczywiście źródłem szczęścia i zbawienia? czy żyję Jego słowem na co dzień i czy jestem prawdziwie świadkiem Jego obecności i działania w świecie? czy daję się Panu Bogu prowadzić? Jak wykorzystuję Boże dary i własne zdolności? Właściwe ułożenie tych wszystkich spraw pozwala na owocne posługiwanie oraz realizację misji zgromadzenia, do którego Pan sam nas powołał, a my wszystko czynimy dla Boga i Polonii a On tylko jest głoszony (por. Flp 1,18), jak wskazują zewnętrzne i wewnętrzne hasło naszej wspólnoty.

fotografie: ks. Mateusz Socha SChr, ks. Tomasz Mikulak SChr

*    *    *

Jak mowa już o formacji, to staramy się doskonalić w wielu sferach, by obowiązki duszpasterskie i zadania zlecone przez zgromadzenie spełniać jeszcze z większą gorliwością, by rosła Boża chwała, a Lud Boży jeszcze bardziej się uświęcał…

Ks. Mariusz T. Sokołowski SChr, nasz Współbrat, który z początkiem 2022 r. podjął pracę w Radiu Maryja na przełomie maja i czerwca, uczestnicząc w warsztatach reportażu radiowego, mógł podziwiać piękno Podlasia oraz doskonalić swój dziennikarski kunszt. Natomiast członkowie Zarządu Generalnego przy okazji odbywających się zaraz po uroczystości Zesłania Ducha Świętego kielczańskich targów «SACROEXPO» czyli Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów wzięli udział w seminariach dla ekonomów i sekretarzy prowincjalnych. Nadto w tym samym czasie w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury przy klasztorze jezuitów w Warszawie odbyła się sesja formacyjna dla duszpasterzy akademickich, w której brał udział ks. Marcin M. Stefanik SChr, obejmujący obowiązki duszpasterza akademickiego „W Sercu” Szczecina.

 


08 czerwca 2022r. 230 3725 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne