25 czerwca na Jasnej Górze odbyło się czuwanie czytelników i kolporterów czasopisma „Miłujcie się!”.

W spotkaniu modlitewnym wzięło udział kilkaset osób z całej Polski. Licznie stawiła się młodzież z działającego przy czasopiśmie Ruchu Czystych Serc. Nie zabrakło też członków Ruchu Czystych Serc Małżeństw i Ruchu Wiernych Serc. Spotkanie było okazją, by podziękować Matce Bożej za otrzymane łaski – w tym roku szczególnie za zatwierdzenie przez Konferencję Episkopatu Polski statutu Ruchu Czystych Serc, a także za 23 wydania językowe dwumiesięcznika. Redaktor naczelny, ks. Mieczysław Piotrowski TChr, wraz z uczestnikami czuwania odnowił zawierzenie Maryi dzieła ewangelizacyjnego „Miłujcie się!”.

Tegoroczne czuwanie trwało od godziny 15.00 do godziny 3.30. W programie znalazły się: Msze Święte (na rozpoczęcie i zakończenie), adoracja, Apel Jasnogórski, wspólne odmawianie różańca oraz Koronki do miłosierdzia Bożego. W czasie Mszy św. homilie wygłosili ks. prof. Tadeusz Guz i o. Wojciech Mainka OFM. W oprawę muzyczną spotkania zaangażował się zespół Lumen.

Uczestnicy czuwania wysłuchali też kilku konferencji. Gośćmi specjalnymi spotkania byli: ks. prof. Tadeusz Guz, który wygłosił referat pt. „Czym była reformacja Marcina Lutra”, oraz prof. Grzegorz Kucharczyk, który zatytułował swoje wystąpienie: „Konsekwencje chrztu Polski”. Cykl wykładów zakończył ks. dr Mieczysław Piotrowski TChr konferencją na temat Eucharystii i cudów eucharystycznych.

Maria Zboralska


28 czerwca 2016r. 2 7433 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne