Pod hasłem Dwie zdrady, jedno miłosierdzie odbywał się w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego tegoroczny Wielkopostny Dzień Skupienia dla młodzieży męskiej.

Od piątku 19 lutego, aż do niedzieli uczestnicy rozważali dwie różne drogi wyborów. Jedna to droga Piotra, druga Judasza. Każda z tych postaci nosi w sobie jakąś tragedię. Mimo to, organizatorom spotkania przyświecał cel odmitologizowania zarówno jednego, jak i drugiego bohatera. Celem było pokazanie, że mimo naszych grzechów, zdrad, zawsze możemy liczyć na Boże Miłosierdzie, jeśli tylko się do Niego zwrócimy.

W intencji kapłanów i nowych powołań modliliśmy się w trakcie drogi krzyżowej, której stacje znajdują się w naszym zakonnym parku. Czas adoracji był czasem zawierzenia siebie, swoich spraw, trudności, zdrad Miłosiernemu Panu, także polecanymi w spowiedzi.

Sobota przebiegła bardzo intensywnie, ponieważ do południa rekolektanci brali udział w dwóch konferencjach odnośnie tematu. Po obiedzie tzw. czas wolny, a więc wspólne wyjście na miasto, by uczestniczyć w grze typu Escape Room, która odbywa się w rzeczywistości – w realnym tematycznym pomieszczeniu, z którego aby wyjść trzeba bylo rozwiązać kilka zagadek. Wieczór spędziliśmy pod znakiem gier.

Podobnie, jak klerycy, niedzielę do południa przeżywaliśmy w duchowy sposób. Klerycy: Romek Melnyk i Maksymilian Ślusarczyk przygotowali krąg biblijny o ewangelii przemienieniu Jezusa. Po modlitwie Anioł Pański i obiedzie, uczestnicy z parafii NSPJ w Szczecinie i św. Michała Archanioła w Dobrzanach powrócili do domów.

Ks. Marcin Stefanik SChr


22 lutego 2016r. 2 6183 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne