Czerwcowy dzień skupienia Prowincji pw. NSPJ w obchodzonym obecnie Nadzwyczajnym Roku Jubileuszowym miał miejsce w kościele Bożego Miłosierdzia w Manchester.

Świątynia ta została poświęcona we wrześniu 1959 roku. Ówczesny proboszcz ks. Jan Bass, kapłan diecezji lwowskiej, na początku II wojny światowej trafił na Syberię. Tam złożył przyrzeczenie, że jeśli przeżyje zesłanie to wybuduje kościół Bożego Miłosierdzia. Po amnestii został kapelanem w armii polskiej na Zachodzie i słowa dotrzymał. Wybudowana przez niego świątynia była pierwszym w świecie obiektem sakralnym dedykowany Bożemu Miłosierdziu. Kapłani Towarzystwa Chrystusowego posługują w tej parafii nieprzerwanie od 46 lat.

W konferencji ascetycznej ks. prof. Wojciech Necel SChr  podjął temat ściśle współgrający z wizją św. Faustyny, w myśl której kapłani mogą się cieszyć dodatkową obietnicą Jezusa: „Zatwardziali grzesznicy kruszyć się będą pod ich słowami, kiedy będą mówić o niezgłębionym miłosierdziu Moim, o litości, jaką mam dla nich w sercu swoim. Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie Moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą” (Dz. 1521).

Mszy św. koncelebrowanej przez 44 kapłanów przewodniczył neoprezbiter ks. Mateusz Socha SChr. Za organami zasiadł pan Mariusz Matuszewski z Poznania. W czasie liturgii akompaniował swojej córce, która swym pięknym głosem (sopran) dodała splendoru liturgicznej celebracji.

W spotkaniu formacyjnym wziął ks. Włodzimierz Dziduch SChr, który oficjalnie we wrześniu rozpocznie pracę duszpasterską w Southampton.

Ks. Marian Jachym SChr


18 czerwca 2016r. 2 9253 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne