W pierwszym tygodniu Wielkiego Postu, od 6 do 10 marca księża chrystusowcy z prowincji pw. św. Józefa, posługujący w Niemczech, Holandii, Włoszech i na Węgrzech uczestniczyli w rekolekcjach wielkopostnych, które w Fatimie poprowadził dla nich ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki - teolog, biblista, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Te ćwiczenia duchowe, odprawiane w tak szczególnym miejscu, jakim jest Fatima i szczególnym czasie - w Jubileuszowym Roku 100-lecia objawień Matki Bożej trzem pastuszkom: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi - były wielką Bożą łaską dla każdego z uczestników.

Ksiądz rekolekcjonista już w pierwszej nauce przypomniał główne punkty przesłania objawień fatimskich, jakimi są: osobiste nawrócenie i pokuta, walka duchowa, modlitwa i ofiarowanie cierpienia za grzeszników oraz poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi. Wezwania te, kierowane przez Maryję w tym miejscu, rekolektanci starali się osobiście odczytać i w tych dniach szczególnie wypełniać. Biblijną postacią, która stała się przewodnikiem w tym czasie osobistego duchowego wzmocnienia, nawrócenia i pokuty, był św. Piotr, bowiem - jak wyjaśniał rekolekcjonista - swoim życiem pokazuje on na kartach Ewangelii, co znaczy nawrócić się i żyć wiarą w Jezusa Chrystusa. Przypomniał także, że duszpasterska opieka nad Polakami żyjącymi za granicą, powinna być naznaczona osobistym świadectwem, sprawowaniem sakramentów, zwłaszcza Eucharystii i pokuty oraz prowadzeniem ich ku pełnej dojrzałości chrześcijańskiej.

Mszą Świętą w Kaplicy Objawień na placu fatimskiego Sanktuarium, kapłani rozpoczynali każdy dzień swoich ćwiczeń duchowych. Wieczorem zaś, wraz z przybyłymi z różnych stron świata pielgrzymami, odmawiali różaniec, polecając opiece Matki Bożej całą prowincję, prowadzone misje i sprawy zgromadzenia.

ks. Łukasz Kuczyński SChr


12 marca 2017r. 341 12436 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne