W dniach 15-18 lutego kapłańskie rekolekcje wielkopostne odbywają księża posługujący w Prowincji św. Józefa. Ćwiczenia duchowe prowadzi w ośrodku rekolekcyjnym St. Antoniushaus w Vechcie ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski - znany i ceniony polski biblista, przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich i konsultor Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego. Rekolekcjonista przypominając słowa papieża Pawła VI: "Najlepiej ewangelizują świat ci, którzy najpierw ewangelizują samych siebie" postawił za cel konferencyjnych spotkań i głoszonych nauk wydobycie takich treści z Modlitwy Pańskiej, aby głębiej,osobiście i z wiernymi, modlić się słowami Jezusa na początku XXI wieku. To wspólne trwanie na modlitwie i przeżywanie rekolekcji, na które przybyli kapłani z Holandii, Niemiec, Węgier i Włoch, wzmacnia wzajemne braterskie więzi i prawdziwie pogłębia ducha wspólnoty naszej rodziny zakonnej.

ks. Łukasz Kuczyński SChr

Galeria zdjęć


17 lutego 2016r. 2 4532 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne