Po utworzeniu w 1972 r. diecezji szczecińsko-kamieńskiej, a wraz z nią ustanowieniu kościoła św. Jakuba jej katedrą ówczesny ordynariusz diecezji bp Jerzy Stroba postanowił dokonać reorganizacji parafii w centrum Szczecina i w styczniu 1974 r. wydał odpowiednie dekrety. Odbudowująca się na Starym Mieście katedra stałą się siedzibą erygowanej w 1954 r. parafii pw. św. Jakuba, a kościół św. Jana Chrzciciela, będący dotąd siedzibą tamtej parafii, stał się siedzibą parafii pw. św. Jana Chrzciciela (w okresie międzywojennym jedynej katolickiej parafii w Szczecinie), w której duszpasterstwo po II wojnie światowej prowadzili kapłani Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców, a po przenosinach objęli księża diecezjalni. Natomiast przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, dotychczasowej siedzibie parafii pw. św. Jana Chrzciciela, została erygowana parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, którą oddano pod opiekę duszpasterską chrystusowcom. Decyzje bpa Stroby, zaakceptowane przez Wydział ds. Wyznań Urzędu Wojewódzkiego, weszły w życie w marcu 1974 r.

Zatem w 2024 roku ta szczecińska parafia świętuje swój jubileusz. Dziękczynnej Eucharystii w sobotę 9 marca 2024 r. przewodniczył bp Henryk Wejman, biskup pomocniczy archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej (tyt. Sinitis), a koncelebrowali chrystusowcy z parafii Pomorza Zachodniego odprawiający comiesięczny dzień skupienia ze swoim przełożonym generalnym ks. Krzysztofem Olejnikiem SChr na czele (dodać przy tym należy, że wśród uczestniczących i koncelebrujących Współbraci byli dawni proboszczowie i duszpasterze parafii oraz z niej się wywodzący). Nadto przybyli i kapłani diecezjalni, zwłaszcza z prezbiterium szczecińsko-kamieńskiego i dekanatu Szczecin-Śródmieście). Należy również wspomnieć o obecności na liturgii i posługujących na co dzień w parafii siostrach misjonarkach, dla których placówka w Szczecinie była pierwszą.

W wygłoszonej homilii Ksiądz Biskup, zachęcając do podjęcia radosnego, jubileuszowego świętowania, nakreślał czym ono jest, czym w ogóle jest świątynia (w kontekście świętości miejsca i miejsca uświęcania oraz otrzymywania Bożych łask przez dar Jego sakramentów) i czym jest właśnie celebrowanie jubileuszu. oraz wspólnota parafialna. Ta zachęta, kontynuował homilista swoje refleksje, to również zaproszenie o zaangażowanie się w budowanie wspólnoty parafialnej i własnego życia w oparciu o Chrystusa oraz wielowymiarową troskę o świątynię

zdjęcia: ks. Marcin M. Stefanik SChr


10 marca 230 3426 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne