Po raz 25., licząc od czasu ustanowienia sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie uczczono Serce Jezusowe w centrum miasta: po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa odbyło się ono według tradycyjnego porządku. Uroczystości rozpoczęły się nieszporami w sanktuarium św. Andrzeja Boboli, skąd w procesji eucharystycznej uczestnicy przeszli do sanktuarium NSPJ, gdzie została odprawiona uroczysta Msza Święta. Przewodniczył im abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński, który też dokonał aktu zawierzenia kapłanów i miasta Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, zachęcając w słowie na rozpoczęcie i zakończenie liturgii w świątyni do osobistego oddania się Sercu Jezusa i Sercu Maryi oraz uznania w Chrystusie Pana, Króla i Mistrza naszego życia.

Z wieloma nawiązaniami do aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego papieża Leona XIII, który odmawiamy w każdy pierwszy piątek miesiąca, homilię wygłosił ks. Jarosław Staszewski SChr, do niedawna kustosz sanktuarium i proboszcz parafii. Nie zabrakło w niej także zachęt, by powierzać siebie, swoje życie; to, kim jesteśmy i co posiadamy Bożemu Sercu. Jak refren w rozważaniu przewijały się słowa z tego aktu, bowiem chcemy stać się własnością Chrystusa i do Niego należeć chcemy; bowiem pragniemy być nieustannie odnajdywani przez tego Dobrego Pasterza i przyprowadzani do zdroju żywej wody, którym jest Boże Słowo i święte sakramenty. Wypowiadając słowa aktu oddania się Sercu Jezusowemu w ostatni piątek czerwca 2022 r., w 90. roku istnienia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej i przeżywając 50-lecie istnienia diecezji szczecińsko-kamieńskiej zawierzamy temu Sercu przeszłość, teraźniejszość i przyszłość naszej zakonnej wspólnoty oraz Kościoła nad Odrą i Bałtykiem.

I dobrze się stało, że znowu po latach w Sercu Szczecina odbyło się rozesłanie duszpasterzy polonijnych gotowych poszukiwać i przyprowadzać do Pana zagubione dusze wychodźcze. Aktu rozesłania dokonał ks. Krzysztof Olejnik SChr, przełożony generalny zgromadzenia. W szczecińskich uroczystościach licznie wzięli udział wierni nie tylko z parafii, ale i z całego miasta, duchowieństwo i osoby zakonne w tym chrystusowcy z Pomorza i przybywający na wypoczynek wakacyjny duszpasterze polonijni z Australii, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, nadto nasi seminarzyści ze swoimi moderatorami.

W 2022 r. ‘spotkały się’ uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa i Narodzenia św. Jana Chrzciciela, a św. Jan Chrzciciel od 2003 r. patronuje Stargardowi i najwyższej świątyni w tym mieście, zatem uroczystości odpustowe też przybierają bardzo uroczysty charakter i uczestniczą w nim licznie wierni, a także duchowieństwo (nie tylko rzymskokatolickie), osoby konsekrowane oraz przedstawiciele władz miasta i powiatu.

Na ostatnią niedzielę czerwca zaś przeniesiono parafialne odpusty ku czci św. Jana Chrzciciela w Sarbii, któremu przewodniczył przybyły z Poznania ks. Robert Nalepka SChr, wykładowca muzyki kościelnej w naszym seminarium oraz ku czci Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Szczecinie Podjuchach pod przewodnictwem ks. prof. Pawła Bortkiewicza SChr i w Ziębicach, połączonego z celebracją złotego jubileuszu kapłaństwa ks. Józefa Dudziaka SChr.

Szczególnego wymiaru celebracja ku czci Serca Pana Jezusa nabrała w sanktuarium w Kamieńcu Podolskim: wspólna modlitwa przede wszystkim o pokój, poczucie bycia razem w niełatwym momencie i wzajemne wspieranie się, gdy jutro zdaje się być bardzo niepewne. Te iskierki nadziei, piękna i dobra możemy zobaczyć dzięki Facebookowemu profilowi parafii i sanktuarium. W dalekiej Brazylii świętowanie uroczystości tytularnej parafii rozciągnęło się na kilka dni: tak było w Kurytybie oraz Cruz Machado.

*    *    *

W nasze parafialne odpusty wpisał się również jubileusz utworzenia stałych struktur kościelnych po II wojnie światowej na tzw. Ziemiach Odzyskanych: 28 czerwca 2022 r. minęło dokładnie 50 lat od bulli papieża Pawła VI „Episcoporum Poloniae coetus”, która regulowała kwestie administracji kościelnej w tej części naszego kraju. Utworzone zostały diecezje szczecińsko-kamieńska, koszalińsko-kołobrzeska, gorzowska i opolska. Chrystusowcy na czele z Wikariuszem Generalnym włączyli w uroczystości jubileuszowe w Szczecinie, Koszalinie i Kołobrzegu.

fotografie: kl. Patryk Jaroszek SChr


26 czerwca 2022r. 230 5250 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne