Rokrocznie przeżywany w Święto Ofiarowania Pańskiego Światowy Dzień Życia Konsekrowanego pozwala na podjęcie refleksji na temat zakonnego powołania. Odnawiane wespół z innymi rodzinami zakonnymi śluby są wezwaniem do wyśpiewania Bogu hymnu uwielbienia i dziękczynienia, wyśpiewania Magnificat za dar wybrania, za wszelkie łaski, których udziela, by zobowiązania wypełniać, by Go naśladować i o Nim świadczyć. A jednocześnie to wezwanie, aby Pana pokornie prosić o pomoc i siłę, by pozostać wiernym do końca, by być tym, kim ślubowało się być. Zakonne wspólnoty archidiecezji poznańskiej tę refleksję i modlitwę podjęły już w wigilię tego Święta u poznańskich karmelitów w archidiecezjalnym sanktuarium św. Józefa, słuchając konferencji i rozważania bpa Artura Ważnego, biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej (tyt. Mazaca) i kontynuowały w dzień Ofiarowania Pańskiego w czasie Mszy Świętej w bazylice archikatedralnej pod przewodnictwem i z homilią abpa Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego.

Słowa obu pasterzy przypomniały czym jest i jak ważne jest życie konsekrowane w Kościele: że osoby podejmujące taki sposób życia stają się dla innych, dla wszystkich wiernych tymi, którzy będą wskazywać drogi do Pana Boga, będą do Niego przyprowadzać, o Nim świadczyć, że On jest i wciąż działa. Osoby konsekrowane bowiem, jak Symeon i Anna z Ewangelii „służą Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą” i wypraszają dla całego Kościoła Boże łaski i dary, dlatego ważna jest, mówił Ks. Arcybiskup, jest dbałość o jakość życia wiarą, nadzieją i miłością, że jest to sprawa ważniejsza niż dbałość o cnoty moralne. Potwierdzają, kontynuował, to beatyfikowane w czerwcu 2022 r. wrocławskie męczenniczki elżbietanki, które nie zatrzymywały się na tym, co przemijające, ale twardo broniły ludzkiej godności – swojej i tych, wśród których posługiwały. Rozważanie zakończył modlitwą do Trójcy Przenajświętszej za osoby konsekrowane zaczerpniętą z adhortacji apostolskiej św. Jana Pawła II Vita Consecrata (zob. VC 111), na którą zgromadzeni konsekrowani odpowiedzieli również modlitwą uwielbienia Boga za dar życia konsekrowanego oraz odnowieniem zakonnych ślubowań.

Wspólnota chrystusowców zamieszkująca w cieniu poznańskiej katedry dosyć licznie zgromadziła się na tym wspólnotowym dziękczynieniu, a nawet niektórzy, przede wszystkim klerycy i diakoni naszego seminarium, zostali zaangażowani w liturgię przez asystę liturgiczną, odczytywanie wezwań modlitwy powszechnej oraz śpiew w scholi – międzyzakonnym chórze pod batutą s. Sylwii Marciniak MChR.

Nieśmiało zatem prosimy o modlitewne towarzyszenie, aby w naszym życiu i naśladowaniu Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego dokonywał się, jak mówił Współzałożyciel, Czcigodny Sługa Boże o. Ignacy Posadzy
– akt najgłębszej czci i najwyższego hołdu dla Majestatu Boga. […]
– akt najdoskonalszego posłuszeństwa woli Ojca swego, […]
– akt najwyższej miłości. […]
– akt najgłębszej pokory. […]
– akt najwznioślejszej miłości bliźniego […]

(zob. I. POSADZY, Duch zakonny, w: I. POSADZY, Dzieła t. II, red. B. KOZIOŁ, Poznań 2009, s. 55)
A to wszystko nas prowadziło do świętości pogodnej, jasnej i radosnej (jak ją rysował w pierwszym przemówieniu do swoich duchowych synów Założyciel, Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond – zob. A. HLOND, Przemówienie w nowicjacie Towarzystwa Chrystusowego w Potulicach 22 października 1932 r., AH t. II, cz. 2, s. 83 ).

*    *    *

Fotogalerię z poznańskich obchodów znajdziemy również w serwisie www archidiecezji, chrystusowcy posługujący w innych diecezjach w Polsce wzięli udział w obchodach Światowego Dnia Życia Konsekrowanego: w Bydgoszczyw Gdańsku, w Koszalinie, w Szczecinie, w Warszawie i we Wrocławiu. Jest już tradycją w tym dniu doroczne modlitewne spotkanie polonijnych wspólnot zakonnych z Chicago – w roku 2023 zorganizowała je parafia św. Władysława, a zgromadziło się na nim 40 sióstr i braci zakonnych. Natomiast diecezja Calgary z tej okazji nagrała film, w którym znalazła się wzmianka o naszych Współbraciach. Tymczasem w serwisie informacyjnym Konsulty Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich znalazła się informacja o wydawanym przez chrystusowców periodyku – o „Mszy Świętej”, a dokładnie o dodatku homiletycznym, w którym znalazła się propozycja kazań pasyjnych opartych na haśle bieżącego roku duszpasterskiego «Wierzę w Kościół Chrystusowy».

fotografie: s. Angelika Mrówka MChR


02 lutego 230 1510 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne