Po Mszy Świętej, której przewodniczył przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Ryszard Głowacki SChr, druga część inauguracji roku akademickiego 2018/2019 w WSD miała miejsce w auli. Rozpoczął ja rektor ks. dr Andrei Lysy SChr. W słowie wstępnym nawiązał do wypowiedzi papieża Franciszka podczas zgromadzenia plenarnego Kongregacji ds. Duchowieństwa w 2014 roku, kiedy Ojciec Święty wskazywał na szczególną troskę, jaką trzeba objąć te „nieoszlifowane diamenty”, mając na myśli alumnów. Jako motto nowego roku formacyjnego zostały wybrane słowa kardynała Założyciela -  ut unum sitis – abyście byli jedno!

W szeregi wspólnoty seminaryjnej zostało włączonych sześciu nowych kleryków (4 chrystusowców i dwóch karmelitów). Wśród gości przybyli: M. Ewa Kaczmarek MChR (przełożona generalna Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla), ks. prof. PWTW dr hab. Piotr Aszyk SJ - Rektor PWTW Collegium Bobolanum w Warszawie, do którego jako jednostka dydaktyczno-naukowa afiliowane jest nasze seminarium, o. prof. dr hab. Piotr Neumann OCD – rektor WSD Karmelitów Bosych, którego klerycy studiują razem z chrystusowcami. Obecni byli również przedstawiciele rektorów innych wyższych uczelni Poznania oraz seminariów duchownych, zarówno diecezjalnych, jak i zakonnych a także przedstawiciele różnych instytucji państwowych i kościelnych.

Podsumowania poprzedniego roku akademickiego i sprawozdanie z działalności naukowo- dydaktycznej WSD dokonał ks. mgr lic. Sylwester Marzec SChr, który kończy posługę w seminarium, jako prefekt kleryków. Został skierowany do posługi duszpasterskiej wśród Polonii w Niemczech. Na funkcję nowego wychowawcy powołany został ks. dr Paweł Jasina SChr.

Słowo powitania skierował również dziekan kleryków Wojciech Kułach, zachęcając do czytelnego świadectwa wiary i życia.

Wykład inauguracyjny zatytułowany „Bóg i semiotyka” wygłosił prof. dr hab Kazimierz Świrydowicz, polski logik i filozof, specjalista z logiki, logiki matematycznej, logik nieklasycznych, prawniczych zastosowań logiki, semiotyki. Uzyskał stopień naukowy doktora z prawa i matematyki oraz habilitację z nauk humanistycznych w zakresie filozofii (logiki).

Słowo końcowe skierował do zebranych przełożony generalny ks. Ryszard Głowacki SChr. Podziękował on Rektorowi za podjęte i wciąż podejmowane działania na rzecz rozwoju duchowego, intelektualnego i pastoralnego powierzonych mu kleryków. Na zakończenie Ks. Generał przytoczył słowa kard. Hlonda, wypowiedziane po wojnie do alumnów gorzowskiego seminarium, by swoje powołanie brać poważnie, bo kapłaństwo to nie jest fach, który można w każdej chwili na inny zamienić. Kapłaństwo jest wieczne. Macie się wgłębić w charakter pracy duszpasterskiej, bo lud czeka na kapłanów, ale kapłanów wielkich

fot. Wojciech Kułach SChr


18 października 2018r. 341 5033 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne