Podczas praktyki duszpasterskiej kleryków w polonijnych parafiach w Niemczech, w dniach od 7 do 9 lutego 2020 r., odbywał się Kongres Liturgicznej Służby Ołtarza dla ministrantów i lektorów z Polskich Misji Katolickich z Niemiec i Holandii. Po raz kolejny gospodarzem była polska parafia w Bochum. Cały kongres został podzielony na różne stopnie: ministranta, lektora i ceremoniarza i uczestniczyli w nim ministranci z Bochum, Düsseldorfu, Leverkusen, Emmerich, Bonn, Mönchengladbach, Eindhoven.

Nad całością ministranckiego zjazdu i sympozjum czuwał ks. Andrzej Kołaczkowski SChr, duszpasterz polonijny z Bochum. W przeprowadzeniu spotkania pomagali mu trzej klerycy: kl. Chris Czapla SChr, kl. Dominik Bieniek SChr i kl. Alexander Łakomy SChr.

Spotkanie rozpoczęło się w piątek 7 lutego Mszą Świętą, po której odbył się pierwszy blok wykładowy. Obejmował on tematy dotyczące roku liturgicznego oraz części Mszy Świętej (obrzędy wstępne i liturgię słowa). Ten dzień zakończył się wykładem o adoracji i adoracją Najświętszego Sakramentu. Drugi dzień kongresu rozpoczął się spotkaniem wstępnym i Eucharystią, po których kontynuowano zajęcia teoretyczne i praktyczne (albowiem wykładom towarzyszyły ćwiczenia praktyczne). Dotyczyły one dalszych części Mszy, ksiąg i paramentów liturgicznych, posługi turyferariusza, komend towarzyszącym obrzędom liturgicznym oraz emisji głosu. Nie zabrakło także rozmów na temat powołania do służby liturgicznej. Szczególnym momentem tego dnia był wykład ks. dra Teodora Puszcza SChr, proboszcza PMK Bochum, na temat historii i tematyki mszału. Na zakończenie kongresu jego uczestnicy mieli wykazać się swoją wiedzą na końcowym egzaminie. Natomiast w niedzielę 9 lutego zostali oni w swoich wspólnotach wprowadzeni w posługi ministranta, lektora i ceremoniarza.

kl. Dominik Bieniek SChr


09 lutego 2020r. 230 9140 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne