Tegoroczny 1 sierpnia był bardzo bogaty w wydarzenia. Oprócz liturgicznego wspomnienia św. Alfonsa Marii Liguoriego, 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz przypadającego pierwszego czwartku miesiąca, w naszej wspólnocie zakonnej to również dzień objęcia funkcji przez nowo ustanowionego rektora Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, ks. dra Jana Hadalskiego SChr.

Przewodniczył on porannej koncelebrowanej Mszy Świętej. Przed jej rozpoczęciem złożył wymagane prawem wyznanie wiary i przysięgę wierności, a w czasie liturgii skierował do zgromadzonych słowo. Komentując odczytaną Ewangelię (Mt 13,47-53) mówił, że królestwo Boże jest rzeczywistością, która nas ogarnia tu i teraz. Przypomniał, że mamy stawać się jego uczniami i heroldami przez właściwe życiowe wybory, abyśmy potrafili odróżniać dobro od zła i podążać za tym, co służy naszemu rozwojowi, a odrzucać to, co może spowodować duchowy i moralny upadek.

Przed zakończeniem Mszy Świętej podziękował przełożonym za okazane zaufanie w powierzeniu mu funkcji rektora seminarium. "Jest to ogromny zaszczyt oraz odpowiedzialność. Podejmuję tę posługę w duchu wiary i z wielkim drżeniem serca. Zawierzam jej pełnienie Panu Jezusowi i Jego świętej matce Maryi. Głęboko wierzę, że Pan Bóg będzie mnie wspomagał każdego dnia" - powiedział nowy rektor. Wszystkich współbraci prosił o modlitewne wsparcie. Dołączamy się do tego apelu, prosząc i Was, drodzy Przyjaciele i Czytelnicy Kalendarium, o modlitwę w intencjach naszej rodziny zakonnej.

Ksiądz dr Jan Hadalski TChr ma 47 lat. Pochodzi z Rzepiennika Biskupiego w Małopolsce. Do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej wstąpił po maturze w 1992 r. Po ukończeniu seminarium i uzyskaniu stopnia magistra teologii przyjął święcenia kapłańskie w 1999 r., rok wcześniej złożył wieczystą profesję zakonną. Przez pierwszy rok kapłaństwa posługiwał w parafii pw. Świętego Ducha w Szczecinie Zdrojach, a następnie został skierowany na studia doktoranckie z liturgiki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Po pięciu latach, w 2005 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk teologicznych w zakresie liturgiki na podstawie pracy „Osobotwórczy charakter chrztu. Studium teologiczno-liturgiczne” napisanej pod kierunkiem, dziś już nieżyjącego, ks. prof. dra hab. Bogusława Nadolskiego TChr. Po studiach został skierowany do pracy w sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie, jednocześnie podjął wykłady z liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu oraz na UKSW w Warszawie. Posługę w szczecińskim sanktuarium pełnił 2 lata. We wrześniu 2007 r. został powołany na stanowiska: dyrektora wydawnictwa Towarzystwa Chrystusowego Hlondianum, redaktora naczelnego miesięcznika biblijno-liturgicznego „Msza Święta” oraz rzecznika prasowego zgromadzenia. Kontynuował także wykłady z liturgiki w seminarium i na uniwersytecie.
Z dniem 1 sierpnia br. został mianowany rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu.


01 sierpnia 2019r. 341 10523 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne