Jubileuszowy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego obchodzony rokrocznie w święto Ofiarowania Pańskiego przeżywaliśmy w cieniu epidemii koronawirusa, która ograniczyła ilość uczestniczących w eucharystycznym spotkaniu w bazylice katedralnej w Poznaniu.

Na szczęście dzięki transmisji w internecie można było połączyć się duchowo ze zgromadzonymi w katedrze zarówno w dzień święta, jak i jego wigilię, która od lat ma swoją szczególną i uroczystą oprawę. Tym większa radość, że pandemia nie zakłóciła tradycyjnego obchodu tego Dnia. Dodatkowo wspólną modlitwę osób konsekrowanych wspierała Maryja w Jasnogórskim Wizerunku Nawiedzenia, która z koronawirusowymi przerwami od 18 maja 2019 r. nawiedza archidiecezję poznańską.

Od uroczystego wprowadzenia Jasnogórskiej Ikony do katedry w poniedziałkowy wieczór 1 lutego 2021 r. rozpoczęły się obchody Dnia Życia Konsekrowanego. Konferencja o Maryi i św Józefie, czuwanie z Maryją i Józefem animowane przez scholę ICHTIS ze Swarzędza, wspólne nieszpory pod przewodnictwem bpa Grzegorza Balcerka, biskupa pomocniczego archidiecezji i przewodniczącego Referatu Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego (tyt. Selendety) i Apel Jasnogórski poprowadzony przez bpa Zdzisława Fortuniaka, biskupa pomocniczego seniora (tyt. Tamagristy). Nasi klerycy i diakoni stanowili asystę liturgiczną modlitewnego czuwania i wieczornej modlitwy Kościoła.

We wtorek 2 lutego, w dzień święta Ofiarowania Pańskiego, delegacje Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz Instytutów Świeckich i indywidualnych form życia całkowicie poświęconego Bogu, w tym nasi Współbracia – mieszkańcy domu głównego i nowicjackiego, nasi klerycy i nowicjusze, zgromadzili się w prastarej poznańskiej katedrze na Mszy Świętej pod przewodnictwem i z homilią pasterza archidiecezji, abpa Stanisława Gądeckiego.

Hasło programu duszpasterskiego tego roku, „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”, stanowiło swoisty leitmotiv rozważania Księdza Arcybiskupa. Tak, jak naród wybrany w Starym Przymierzu gromadził się na słuchaniu Bożego Słowa i jak pierwsi chrześcijanie trwali w nauce, we wspólnocie, łamaniu chleba i modlitwie (por. Dz 2,42n; 4,32n), tak osoby konsekrowane gromadzą się na wspólnym uwielbianiu Boga. Albowiem każde zgromadzenie zakonne powołane jest by konfrontować się nieustannie z tym pięknym ideałem pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej z Jerozolimy. Przedstawiając dane statystyczne dotyczące różnych form życia poświęconego Bogu abp Gądecki konkludował, iż trudno sobie wyobrazić Kościół bez osób konsekrowanych, bez ich modlitwy, ofiary, dzieł apostolskich. Dziękował również za podejmowane działania, za ukazywanie światu bliskości, miłości i dobroci Chrystusa przez siostry i braci zakonnych, przez członków świeckich instytutów, przez wdowy i dziewice konsekrowane. Jednocześnie przypomniał za papieżem Franciszkiem, że zakon nie stanowi jakiegoś jedynie schronienia, przechowalni czy zakładu opiekuńczego.

W końcu Pasterz archidiecezji podkreślał, gdzie osoba poświęcona Bogu ma poszukiwać siły i mocy do skutecznego apostolskiego działania, do świadczenia o Bożej miłości i dobroci – że tym miejscem jest kaplica, że tę moc znajdzie się w czasie spotkania z Chrystusem na modlitwie, adoracji i Eucharystii: To On zaprasza i wzywa po imieniu; to On nas kocha, chce wspierać i ukazywać życiowe drogi… a my mamy umacniać komunię z Nim – trwać jak latorośle w winnym krzewie (por. J 15,1-8). Albowiem spotkanie z Chrystusem w Eucharystii jest nie tylko czymś bardzo intymnym i osobistym, ale ma wydźwięk wspólnotowy i wspólnototwórczy – spotykamy się z Bogiem, ale także z siostrami i braćmi, i stąd bierzemy siłę do zmagania się z tym wszystkim, co przynosi życie; stąd bierzemy moc do pojednania i przebaczenia, do radykalnego naśladowania Chrystusa ubogiego, czystego i posłusznego. Słowami podziękowań i życzeń Ksiądz Arcybiskup zakończył swoje słowo a następnie zgromadzone w bazylice osoby konsekrowane odnowiły swoje śluby i przyrzeczenia, wyśpiewując przy tym gromkie i radosne MAGNIFICAT.

Współbracia z domów zakonnych i placówek duszpasterskich Pomorza Zachodniego przybyli do szczecińskiej katedry po południu 2 lutego. Wspólne modlitewne spotkanie rozpoczęło się adoracją Najświętszego Sakramentu prowadzoną przez archidiecezjalnego referenta ds. życia konsekrowanego, ks. Jarosława Staszewskiego SChr, kustosza sanktuarium NSPJ w Szczecinie, po której odbyły się uroczysta procesja ze świecami i Msza Święta pod przewodnictwem bpa Henryka Wejmana, biskupa pomocniczego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej (tyt. Sinitis).

Natomiast chrystusowcy posługujący w archidiecezji Chicago od kilku lat spotykają się tego dnia na wspólnej modlitwie z innymi polonijnymi rodzinami zakonnymi z archidiecezji w sanktuarium św. Jana Pawła II w Willow Springs.

Nie zabrakło też obchodów w naszych wspólnotach parafialnych, gdzie w czasie liturgii z wiernymi posługujący chrystusowcy z współpracującymi siostrami zakonnymi z różnych zgromadzeń odnawiali swoje zakonne ślubowania.

fot. kl. Patryk Jaroszek SChr


02 lutego 2021r. 230 6653 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne