W dniach od 4-11 października 2020 r. odbywały się 26. Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem „Ludzie, którzy pamiętają skąd pochodzą, ludzie, którzy cenią swoje tradycje, mogą wnieść wiele w życiu każdego kraju” (Jan Paweł II do Polonii, Melbourne 1986). Organizatorami było Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha oraz Polska Parafia Personalna w Budapeszcie. Wszystkie wydarzenia odbywały się w reżimie sanitarnym. Z powodu pandemii nie udało się podjąć wszystkich wcześniej planowanych zamierzeń na Dni Kultury, ale dziękujemy Panu Bogu za to, co udało się zrealizować.

Całość rozpoczęła uroczysta niedzielna Msza Święta, która była też wspomnieniem o św. Janie Pawle II. Przez Jego wstawiennictwo wspólnie modliliśmy się o ustanie pandemii, oraz za osoby dotknięte tą chorobą. Wśród wiernych trzeba podkreślić obecność dostojnych gości: rzecznika narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier, przedstawicieli Samorządów Polskich na Węgrzech, przedstawicieli Ambasady RP. Oprawę muzyczną Mszy zapewnił zespół rodzinny „Kleksiki”. Po jej zakończeniu odbyła się prezentacja, wydanego staraniem węgierskiego wydawnictwa, albumu poświęconemu naszemu wielkiemu Rodakowi opatrzonego tytułem: „Jan Paweł II święty niepodległości”. Kwotę uzyskaną ze sprzedaży albumu (dobrowolne ofiary-cegiełki) postanowiono przeznaczyć na wsparcie studentów pochodzących z Białorusi, a studiujących w Polsce. Po prezentacji albumu w ogrodzie Domu Polskiego przybyłych poczęstowano przysłowiowymi «papieskimi» kremówkami. Na murach kościoła oraz w Domu Polskim Instytut Pamięci Narodowej zaprezentował wystawę pt. „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia”.

We wtorek 6 października, odbyło się spotkanie sióstr i księży polskich, pracujących na Węgrzech. Wzięło w nim udział łącznie 15 osób. Wspólna modlitwa oraz wspólny obiad i kawa pozwoliły na umocnienie więzi siostrzanej i braterskiej. Czas spotkania umożliwił także wymianę doświadczeń duszpasterskich. Kolejnym punktem było wysłuchanie konferencji o Słudze Bożym Jánosu Eszterházym (jego ojcem był Węgier a matka Polką), którą wygłosił postulator procesu beatyfikacyjnego, o. Paweł Cebula OFMConv. Następnego dnia, w środę 7 października, obejrzeliśmy film znanego krakowskiego reżysera Jarosława Mańki pt. „Fatima – orędzie wciąż aktualne”. Podczas projekcji obecny był reżyser, który podkreślał, że celem filmu jest propagowanie orędzia fatimskiego i przypomnienie warunków wypowiedzianych przez Matkę Bożą w Fatimie. W piątek 9 października po Mszy św. w Kościele Polskim pod przewodnictwem bpa Wiesława Lechowicza, Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej w asyście ks. Leszka Kryży SChr, dyrektora biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, ks. proboszcza Krzysztofa Grzelaka SChr i ks. Macieja Szumilaka SVD, obejrzeliśmy przedstawienie w wykonaniu Parafialnej Grupy Teatralnej pt.: „Miłosierny Samarytanin”. Tematy i treści tego przedstawienia są wciąż bardzo aktualne w obecnej sytuacji wszędobylskiego koronawirusa.

Zakończenie 26. DPKCH odbyło się w bazylice św. Stefana w Budapeszcie w niedzielę 11 października 2020 r. W czasie liturgii została uroczyście przekazana proboszczowi bazyliki i biskupowi pomocniczemu archidiecezji ostrzyhomsko-budapesztańskiej, bpowi Györgyowi Snellowi (tyt. Pudentiana) relikwia krwi św. Jana Pawła II. Przekazał ją gość z Polski, bp Wiesław Lechowicz. Bp György Snell podziękował za ten szczególny dar umacniający polsko-węgierskie kontakty obu naszych narodów. Wyraził przy tym przekonanie, że św. Jan Paweł II kochał Węgry i Węgrów, bo to jedyny papież, który dwa razy był na Węgrzech (w 1991 i 1996 r.). Po Mszy polscy wierni przeszli pod ufundowany przez bpa Snella pomnik św. Jana Pawła II, a następnie pomodlili się w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej. Na tej Mszy wręczono nagrody im. ks. W. Danka, budowniczego Kościoła i Domu Polskiego w Budapeszcie. Tegorocznymi laureatami zostali księża: bp György Snell i o. Andrzej Kostecki OP, prowincjał Wikariatu Węgier Zakonu Dominikanów. A nagrodę przekazywali prezes SKP pw. św. Wojciecha Monika Molnár i proboszcza polskiej parafii, ks. Krzysztof Grzelak SChr. Wśród gości obecny był ambasador RP na Węgrzech prof. Jerzy Snopek wraz z małżonką, kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomiczego ambasady Katarzyna Ratajczak-Sowa, dyrektor Instytutu Polskiego Joanna Urbańska, rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier dr Ewa Rónayné-Słaba, przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Maria Felföldi oraz liczna Polonia budapesztańska.

Małgorzata Soboltyński

fotografie: Barbara Pal


12 października 2020r. 230 3784 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne