Tradycyjnie już do naszej tytularnej uroczystości przygotowujemy się uczestnicząc w naszych wspólnotach domowych we wspólnej modlitwie ku czci Chrystusa Króla: szczególny wymiar ta modlitwa otrzymuje w domach formacyjnych.

W nowicjacie rozpoczęcie modlitewnego Triduum było jednocześnie zwieńczeniem kilkutygodniowego przygotowania pod kierunkiem ks. Andrzeja Glanca SChr, ojca duchownego seminarium, do osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa: nasi nowicjusze oddali i poświęcili Najświętszemu Sercu swoje osoby i swoje życie, oraz mocno postanowili całkowicie doń należeć i czynić wszystko z miłości ku niemu, postanowili odtąd czcić, wielbić i miłować Boże Serce na krzyżu włócznią żołnierza otwarte. Klerycy, a także bracia i księża mieszkający w Domu Głównym swoje przygotowanie odbywają pod kierunkiem ks. Bartłomieja Dolaty, duszpasterza z parafii św. Rocha w Poznaniu.
Otaczamy wszystkich chrystusowców modlitwą, aby nieustannie odnawiali i pomnażali apostolską gorliwość w budowaniu królestwa Chrystusowego w świecie, zwłaszcza wśród polskiej rzeszy wychodźczej, albowiem to królestwo, jak ponad 90 lat napisał Kardynał Założyciel, raz jeszcze odnowi świat i potężnieć będzie jako «panowanie prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju» (por. A. HLOND, Do Redakcji „Ruchu Katolickiego”. Słowo wstępne, w: Acta Hlondiana, t. III, cz. 1, s. 129-130).

 


23 listopada 2023r. 230 2710 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne