Króluj nad nami, władaj sercami,
niech wszędzie płonie znicz wiary,
niech zew miłości, wiary, ufności,
świat wiedzie pod Twe sztandary.

Przywołanym refrenem pieśni Idziesz przez wieki… zakończył swoje rozważanie homilista, ks. dr Łukasz Wacław SChr, w czasie Mszy Świętej w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Olejnika SChr, przełożonego generalnego w kaplicy seminarium i Domu Głównego w Poznaniu w niedzielny wieczór 20 listopada 2022 r. Konkludował je natomiast słowem zaproszenia – wezwania do nieustannego powracania do Chrystusa, do uznania Jego panowania przede wszystkim w życiu osobistym. Przywoływał przy tym słowa naszego Założyciela, Czcigodnego Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, wielkiego propagatora czci i święta Chrystusa Króla mówiące, że trzeba najpierw zgotować tron Chrystusowi w sercu czyli podjąć trud własnego uświęcenia. A w tych zachętach znajdujemy, kontynuował kaznodzieja, słowa z dzieła Orygenesa O modlitwie, które Kościół rozważa w liturgii godzin w tę uroczystość, gdzie czytamy: Bóg bowiem króluje w każdym spośród świętych i każdy z nich posłuszny jest duchowym przykazaniom Boga. W takim człowieku Bóg mieszka jakby w mieście dobrze uporządkowanym. Ojciec jest w nim obecny, a wraz z Ojcem króluje w duszy doskonałej Chrystus […] Jeśli zatem chcemy, aby Bóg w nas królował, „niechaj grzech nie króluje w naszym śmiertelnym ciele”, ale raczej zadajmy śmierć „temu, co jest przyziemne w naszych członkach”, by wydać owoce Ducha. Wtedy Pan przechadzać się będzie w nas, jakby w duchowym raju, królując nad nami wraz ze swym Chrystusem (Orygenes, O modlitwie, rozdział XXV). Warto zatem podjąć to niełatwe zadanie, bo wtedy nasze życie rzeczywiście zmierzać będzie do wypełnienia w Jezusie Chrystusie, przed którym zgina się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych a wszelki język wyznaje, że Jezus Chrystus jest PANEM (por. Flp 2,10-11).

Przedstawione zaś przez ks. Łukasza okoliczności wprowadzenia święta Chrystusa Króla, które zawarł w encyklice Quas Primas papież Pius XI, i o których raczej trzeba mówić jako zagrożeniach wciąż są aktualne i powinny nas zmobilizować do ciągłej modlitwy, by Chrystusowe królestwo objawiające się jako panowanie prawdy i życia, panowanie świętości i łaski, panowanie sprawiedliwości, miłości i pokoju wciąż przychodziło i nieustannie gościło w naszych sercach i w naszym życiu i je przemieniało.

Te intencje towarzyszyły najpierw duchowemu przygotowaniu, a potem radosnemu świętowaniu naszej tytularnej uroczystości wszędzie tam, gdzie posługujemy: w domach zakonnych i placówkach duszpasterskich w kraju i na emigracji. Odnawiane w tym dniu zakonne śluby mobilizują nas do tego, abyśmy byli rzeczywiście tymi, którymi ślubowaliśmy być; abyśmy gruntowali się wciąż w miłości Boga i Jego Matki Najświętszej oraz wszystko czynili i ofiarowali dla Boga i Polonii, by zawsze i wszędzie tylko Chrystus był głoszony.

Do modlitewnego towarzyszenia i nieustannego wołania o przyjście Królestwa Bożego wszystkich odwiedzających nasz internetowy serwis i czytający zakonne kalendarium zachęcamy i zapraszamy…

foto: Danka Witkowska, © wyd. Hlondianum


20 listopada 2022r. 341 3149 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne