Drodzy Bracia - Księża Chrystusowcy!

Z okazji uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, która jest patronalnym świętem Waszego Zgromadzenia składam Wam jak najserdeczniejsze życzenia, powołując się na słowa Apostoła Narodów: „zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą” (Ef 3,14-19).

Z życzeniami łączę wyrazy modlitwy i wdzięczności za Waszą pracę duszpasterską dla naszych rodaków żyjących poza granicami ojczystego kraju, a także za codzienną modlitwę i codzienny trud ofiarowany w intencji Polonii.

Z wiernością i wytrwałością służcie naszym rodakom mimo wyjątkowo niesprzyjających duszpasterstwu warunków związanych z epidemią koronawirusa. Na miarę możliwości bądźcie blisko, naszych braci i sióstr, podtrzymując ich w wierze, nadziei i miłości. Korzystajcie z wszystkich możliwości, aby powierzeni Waszej duszpasterskiej opiece czuli się zauważeni i ogarnięci troską. Zabiegajcie o podtrzymywanie i ożywianie wzajemnych braterskich relacji, bo wspólnota kapłańska jest oparciem i lekarstwem na nasze duchowe i fizyczne słabości.

Ja też doświadczam ograniczeń związanych z brakiem możliwości nawiązywania bezpośrednich kontaktów z Polonią i jej duszpasterzami. Pozostaje modlitwa i łączność online. Polecam się więc i Waszej modlitwie, z nadzieją że w nieodległym czasie powrócimy do warunków normalnej pracy duszpasterskiej.

W czasach zamętu, który dotyka niestety i Kościół, miejcie ufność w Bożą Opatrzność, która potrafi wyprowadzić dobro nawet z sytuacji zdawałoby się beznadziejnych.

Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego niech spocznie na Was i pozostanie z Wami na zawsze!


Bp Wiesław Lechowicz
Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej


21 listopada 2020r. 341 4868 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne