W niedzielę 12 grudnia 2021 r. w Argenteuil miała miejsce uroczystość poświęcenia sztandaru Szkoły Polskiej im Marii Curie-Skłodowskiej.

Fundatorem tego zacnego symbolu dla szkoły jest Ambasada RP w Paryżu. Aktu poświęcenia dokonał przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ks. Krzysztof Olejnik SChr, który przewodniczył Mszy Świętej w intencji społeczności szkolnej. Koncelebrował przełożony prowincjalny ks. Zbigniew Wcisło SChr. W uroczystej liturgii i poświęceniu wzięli udział przedstawiciele Ambasady RP w Paryżu: Konsul generalny pan Andrzej Szydło oraz Pani Ambasadorowa Izabela Młynarska. Obecni byli również pracownicy Szkoły Polskiej wraz z gronem pedagogicznym, dawni pracownicy szkoły, przedstawiciele folklorystycznego zespołu młodzieżowego «WICI», dziecięcego «Motylki» oraz rodzice, uczniowie i parafianie.

Jesteśmy zaszczyceni z posiadania własnego sztandaru, który dla szkoły jest symbolem Małej Ojczyzny. Pomysł mógł zostać zrealizowany po kilkudziesięciu latach od pierwszych idei (pierwsze sygnały realizacji sztandaru pojawiły się jeszcze przed II wojną światową – 25 czerwca 1939 r.) dawnych działaczy Szkoły Polskiej. Dziękujemy jeszcze raz Ambasadzie RP w Paryżu za ufundowanie sztandaru dla szkoły.

Zarząd Szkoły Polskiej
tekst: Małgorzata Ruszała
fotografie: Anna Matysiak


16 grudnia 2021r. 230 5242 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne