Po spotkaniach ze Współbraćmi i parafianami w Marayong oraz udziale w uroczystościach jubileuszowych w Bowen Hills w poniedziałek 20 lutego 2023 r. ks. Krzysztof Olejnik SChr, nasz przełożony generalny wraz z towarzyszącym mu ks. Tadeuszem Przybylakiem SChr, przełożonym prowincjalnym odwiedzili siostry misjonarki pomagające w duszpasterstwie w Brisbane. Obecna była również Matka Ewa Kaczmarek MChR, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, która również przeprowadza wizytację w Australii, docierając do miejsc posługi sióstr. Ks. Generał przewodniczył Mszy Świętej i wygłosił homilię. Wspólne bratnio-siostrzane spotkanie zakończył obiad w domu sióstr. Następnego dnia, we wtorek 21 lutego ks. Generał i ks. Prowincjał udali się na spotkanie z abpem Markiem Coleridge, arcybiskupem Brisbane w jego rezydencji. Omawiano sprawy Polonii w Brisbane, a pasterz archidiecezji wyraził wdzięczność za prace chrystusowców w lokalnej parafii. Dopełnieniem wizytacji we wspólnocie parafialnej z przedmieść Brisbane było spotkanie z Radą Parafialną.

Wraz z początkiem okresu paschalnego przygotowania wizytacja przeniosła się (a raczej powróciła) na przedmieścia Sydney. Przełożony Generalny spotkał się z chrystusowcami – mieszkańcami domu zakonnego w Miller, a także wspomógł ich duszpastersko w środę popielcową i pierwszą wielkopostną niedzielę: w środę popielcową 22 lutego 2023 r. pomagał ks. Antoniemu Dudkowi SChr w Cabramatta, w niedzielę 26 lutego w Fairfield (u ks. Dudka), w Ashfield u ks. Tomasza Nowaka SChr i w Liverpool u ks. Edmunda Budziłowicza SChr. Na tę duszpasterską pomoc składało się przewodniczenie Mszom Świętym, homilie oraz spotkania ze wspólnotami polonijnym. W pierwszych dniach Wielkiego Postu znalazł się czas, by odwiedzić chrystusowców, którzy swoją ziemską pielgrzymkę zakończyli na duszpasterskim posterunku w dalekiej Australii, i spoczywają na cmentarzu w Pinegrove. W tygodniu na przełomie lutego i marca ks. Generał odwiedził Newcastle, gdzie od kilku miesięcy posługuje po długoletnim pobycie w południowej Afryce ks. Bogdan Wilkaniec SChr, Wollongong – miejsce posługi ks. Jerzego Słowińskiego SChr oraz stolicę kraju Canberrę. Tu, poza braterskim spotkaniem ze Współbratem, ekonomem prowincjalnym ks. Przemysławem S. Karasiukiem SChr, spotkał się również z abpem Christopherem Prowse, arcybiskupem Canberry oraz personelem dyplomatycznym polskiej ambasady.

W pierwszą marcową niedzielę natomiast ks. Olejnik udał się na Tasmanię do Hobart, gdzie duszpasterzuje ks. Józef Migacz SChr. Poza rozmową ze Współbratem ks. Generał zaangażował się w niedzielne obowiązki duszpasterskie, celebrując Mszę Świętą z homilią oraz spotykając się z radą parafialną i tamtejszą wspólnotą polonijną.

*    *    *

Po wizytacji ks. Generała kronikarz z naszej parafii na przedmieściach Brisbane zanotował, że wraz z początkiem Wielkiego Postu odbyły się tam ćwiczenia rekolekcyjne, które poprowadził o. Artur Fredo OFMCap z lubelskiej wspólnoty kapucynów. Natomiast w pierwszy piątek marca do kościoła Matki Bożej Zwycięstw zostały uroczyście wprowadzone relikwie bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona polskiego harcerstwa.

*    *    *

Tymczasem serwis www sióstr misjonarek przypomina o ważnych wydarzeniach w naszych wspólnotach w Europie: o warsztatach liturgicznych w Aulnay sous Bois i wizytacji kanonicznej w Bonn bpa Dominikusa Schwaderlappa biskupa pomocniczego archidiecezji kolońskiej (tyt. Frequentium).

 


08 marca 2023r. 230 3066 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne