Po odwiedzinach ks. Migacza i jego wspólnoty na Tasmanii nasz przełożony generalny, ks. Krzysztof Olejnik SChr udał się do Nowej Zelandii, gdzie posługuje ks. Tadeusz Świątkowski SChr. Był to kolejny etap wizytacji kanonicznej Przełożonego Generalnego w prowincji Świętej Rodziny obejmującej dalekie Antypody. Ks. Generał włączył się w duszpasterską posługę III Niedzieli Wielkiego Postu, odciążając nieco miejscowego duszpasterza (któremu podziękował za ofiarną posługę). Nowozelandzką Polonię stanowią głównie sieroty, które straciły rodziny po deportacjach z lat czterdziestych XX w. w głąb Związku Sowieckiego i które te tereny opuściły wraz z Armią Polską pod dowództwem gen. Władysława Andersa i przez Iran przybyły do Nowej Zelandii. Określa się je jako Dzieci z Pahiatua: ich losy i historia były tematem jednego z nagrodzonych radiowych reportaży naszego Współbrata – zapalonego radiowca – ks. Mariusza Sokołowskiego SChr.

W kolejnych dniach wizytacji Przełożony Generalny odwiedził chrystusowców posługujących w metropolii Melbourne, w której obecnie posługuje ich czterech. Polaków zamieszkujących zachodnie przedmieścia i dzielnice opieką duszpasterską obejmuje ks. Marian Szeptak SChr, od którego zaczęła się wizytacja w tej części Australii. Następnie ks. Generał spotkał się z chrystusowcem posługującym aktualnie w duszpasterstwie lokalnym – ks. Tadeuszem Ziółkowskim SChr, proboszczem parafii pw. Świetej Elżbiety w North Dandenong,. Natomiast w dniach 14-19 marca Przełożony Generalny przebywał wśród chrystusowców posługujących w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Keysborough. Jest to pierwsze w Australii, zbudowane przez Polonię miejsce kultu Bożego Miłosierdzia, które gromadzi na modlitwie zarówno Polaków jak i innych mieszkańców Melbourne. Ks. Generał spotkał się ze Współbraćmi: ks. Kamilem Żyłczyńskim SChr, rektorem sanktuarium i wiceprowincjałem oraz ks. Jerzym J. Prucnalem SChr. Nadto Przełożony Generalny wraz z towarzyszącym mu ks. Tadeuszem Przybylakiem SChr, przełożonym prowincjalnym wzięli udział w spotkaniach z Komitetem Duszpasterskim Sanktuarium, siostrami misjonarkami Chrystusa Króla oraz panem Andrzejem Soszyńskim, Konsulem Honorowym RP w Melbourne. Pobyt ks. Generała zbiegł się z ważnym dla tamtej wspólnoty wydarzeniem – instalacją witraży Bożego Miłosierdzia. Ks. Olejnik podjął się przeprowadzenia duchowego przygotowania do ich poświęcenia przez tzw. «Wieczory Miłosierdzia», podczas których wygłosił rozważania do dwóch przedstawionych na witrażach przypowieści. Uroczyste poświęcenie miało miejsce w niedzielę Laetare 19 marca 2023 r.

Do odwiedzenia pozostała Adelajda w południowej Australii, dokąd Przełożony Generalny udał się na przełomie marca i kwietnia 2023 r. Wraz z posługującymi wśród tamtejszej Polonii ks. Michałem Skibą SChr i ks. Stanisławem Lipskim SChr celebrował liturgie Niedzieli Palmowej Męki Pańskiej. Na obchody Triduum Paschalnego ks. Generał wrócił do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Keysborough.

(na podstawie zapisków ks. Generała, który również udostępnia zrobione przez siebie zdjęcia)

*    *    *

Strona internetowa prowincji natomiast przedstawia relację z wielkotygodniowych obchodów, ale nie tylko z tego czasu z Brisbane.


14 kwietnia 2023r. 230 2872 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne