W czwartek 7 kwietnia 2022 r., gdy mocno zelżały wszelkie obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ks. Krzysztof Olejnik SChr odwiedził dzieci i młodzież szkolną uczęszczającą do Publicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Przedszkola im. bł. Natalii Tułasiewicz oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Augusta Hlonda w Poznaniu. Opiekę nad tymi placówkami oświatowymi sprawuje Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców w Poznaniu.

Nasz ks. Generał, w tym czasie uwolnionym od restrykcji związanych z COVID-19, mógł osobiście i swobodnie przekroczyć mury szkoły, by spotkać się z uczniami, pracownikami szkoły oraz gronem pedagogicznym z dyrektor szkoły p. Barbarą Ziółkowską na czele. To spotkanie było swoistym dopełnieniem wydarzeń z 22 listopada 2021 r., kiedy to w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu świętowaliśmy uroczyście nadanie imienia Kardynała Augusta Hlonda, założyciela Towarzystwa Chrystusowego i Prymasa Polski, Publicznemu Liceum Ogólnokształcącemu KSW.
Podczas szkolnych odwiedzin Przełożony Generalny miał możliwość porozmawiania z nauczycielami, dyrekcją, katechetami (a warto nadmienić, że jednym z katechetów jest nasz Współbrat, dk. Marek Czarnecki SChr) oraz uczniami. Odwiedziny stały się także okazją do wspólnej modlitwy, którą poprowadził Dostojny Gość, modląc się z dziećmi za społeczność szkolną oraz za ich rodziny, wypraszając przez wstawiennictwo wielkich patronów szkoły Boże błogosławieństwo. Nie zabrakło też słodkiej niespodzianki od Przełożonego Generalnego: wszyscy uczniowie mogli poczęstować się słodkim upominkiem przez niego przekazanym.
tekst i fotografie: ks. Paweł Jasina SChr

*    *    *

Nadmieńmy przy tej okazji, że z końcem marca 2022 r. ogłoszono, iż bł. Natalia Tułasiewicz dekretem Kongregacji ds. kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 19 stycznia 2022 r. została ustanowiona patronką nauczycieli w Polsce.

 


07 kwietnia 2022r. 230 4374 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne