W dniach 25 – 27 kwietnia 2022 roku w domu prowincjalnym w Bochum odbyła się X Kapituła Prowincjalna prowincji pw. św. Józefa, która swym zasięgiem obejmuje Niemcy, Holandię, Włochy i Węgry. W skład Kapituły weszli z urzędu: ks. Bogdan Renusz (prowincjał), ks. Sebastian Sosnowski (wice-prowincjał), ks. dr Teodor Puszcz (ekonom) oraz z wyboru: ks. Marek Ciesielski, ks. Andrzej Kołaczkowski, ks. Matthew John Gardzinski.  Delegatem Przełożonego Generalnego był ks. Zbigniew Regucki.

Motto kapituły stanowiły słowa Założyciela Czcigodnego Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda: „Powróćmy do ofiary totalnej! Wszystko dla Boga! Wszystko dla dusz!”.  Obrady poświęcone były przede wszystkim przeanalizowaniu obecnej sytuacji w prowincji oraz przygotowaniu syntezy dyskusji przeprowadzonej na podstawie dokumentu „Tożsamość Chrystusowca” i wyników ankiet rozesłanych wśród członków naszego Zgromadzenia.


28 kwietnia 2022r. 341 3141 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne