W niedzielę 12 maja 2024 r., w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, srebrny jubileusz kapłaństwa w kaplicy Domu Głównego i seminarium Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej świętował ks. Jan Hadalski SChr, rektor seminarium.

Poza mieszkańcami Domu Głównego i klerykami w celebracji jubileuszowej wzięli udział chrystusowcy z naszej poznańskiej parafii na Umultowie oraz Puszczykowa, a wśród nich ks. Edward Sopala SChr, pochodzący tak, jak ks. Rektor z rzepiennickiej parafii. Trzeba zauważyć obecność pracowników naszego zakonnego wydawnictwa „Hlondianum”, którym ks. Jan zawiadywał 12 lat (w latach 2007-2019), a także przedstawicielkę z pierwszej parafii Jubilata, parafii pw. Świętego Ducha w Szczecinie Zdrojach, od której rozpoczął kapłańskie posługiwanie. Okolicznościową homilię w czasie Mszy Świętej wygłosił ks. Andrzej Orczykowski SChr.

Należy również dodać, że w Rzepienniku uroczystości jubileuszowe odbyły się w ostatnią niedzielę kwietnia 2024 r.

Galerię fotografii znajdziemy na profilu społecznościowym i w serwisie internetowym naszego seminarium.

*    *    *

Tydzień wcześniej, w niedzielę 5 maja 2024 r., na Antypodach srebrny jubileusz kapłaństwa celebrował ks. Artur Botur SChr, wiceprowincjał prowincji australijsko-nowozelandzkiej Towarzystwa Chrystusowego i rektor maryjnego sanktuarium w Marayong na przedmieściach Sydney, wybudowanego jako wotum za millennium chrześcijaństwa w Polsce i memoriał II wojny światowej. Uroczystości jubileuszowe połączono ze świętowaniem parafialnego odpustu oraz majowymi świętami uroczystości narodowo-religijnymi. W uroczystość Najświętszej Trójcy, która przypadła w niedzielę 26 maja 2024 r., a więc dzień po ipsa die 25. rocznicy przyjęcia święceń prezbiteratu swoje dziękczynienie za kapłaństwo pośród Polonii w Wuppertalu przeżywał ks. Mirosław Ziembiński SChr, a wraz z nim ks. rektor Hadalski, który w tych dniach przebywał na uroczystościach prymicyjnych jednego z neoprezbiterów.

Również w uroczystość Trójcy Przenajświętszej w parafii św. Michała Archanioła w Dobrzanach na Mszy Świętej o godz. 11.00 miejscowy proboszcz, ks. Bogusław Kozioł SChr, dziękował Bogu za 25 lat kapłańskiej posługi. Jak podają parafialne kroniki była to również sposobność dla parafian, by podziękować swojemu proboszczowi za kilkuletnie już duszpasterzowanie w tej parafii. Na jubileuszowej celebracji nie zabrakło też przedstawicieli rodziny kapłana. W kolejną niedzielę, 2 czerwca 2024 r., to dziękczynienie przeniosło się w rodzinne strony ks. Bogusława – do Moszczenicy.

Tymczasem w ową pierwszą niedzielę czerwca w kościele św. Jana Chrzciciela w Stargardzie dziękczynienie za 25 lat kapłaństwa składali dwaj chrystusowcy i jeden salezjanin związani z tym kościołem i naszą stargardzką parafią – ks. Artur Botur SChr, Zbigniew Regucki SChr oraz ks. Mariusz Witkowski SDB.


12 maja 230 2443 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne