Uroczystość święceń kapłańskich gromadzi zawsze wielu chrystusowców z kraju i zagranicy: wszak to okazja do spotkania się, do wspólnej modlitwy rocznika z racji rocznicy własnych święceń, do realizowania testamentu Kardynała Założyciela, by stanowić jedność, że między nami nie ma dali pomimo czasem sporych odległości dzielących Współbraci od siebie. Ta okoliczność i nasza liczna obecność zadecydowały, że będzie to też czas dorocznego spotkania zarządu generalnego Towarzystwa z przełożonymi i ekonomami prowincji zagranicznych zgromadzenia.

W poprzednich latach, jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19, spotkania odbywały się dosyć regularnie. To ostatnie, po kilkuletniej przerwie, miało miejsce w środę 22 maja 2024 r. Po porannej Eucharystii – prymicjach dla Domu Głównego i seminarium – w ciągu dnia wyżsi przełożeni spotkali się na kilku sesji plenarnych, generalnych i ekonomicznych. Odnotować przy tym należy ich spotkanie z ks. Sebastianem Stawierejem SChr, duszpasterzem powołań oraz wizytę w naszym zakonnym wydawnictwie Hlondianum, skąd dołączamy szersze sprawozdanie autorstwa jednego z jego pracowników ze zdjęciami naszej Pani Fotograf dokumentującej najważniejsze wydarzenia w naszej wspólnocie, choćby wtorkowe święcenia.

W dniu 22 maja w nowej siedzibie Wydawnictwa Hlondianum, która mieści się teraz w byłych wyremontowanych i zaadoptowanych pomieszczeniach Wydawnictwa Agape, miało miejsce spotkanie Księdza Dyrektora Macieja Piaskowskiego SChr z Zarządem Generalnym Towarzystwa oraz z przebywającymi w Poznaniu Księżmi Prowincjałami Zgromadzenia. Ksiądz Dyrektor zapoznał przybyłych z sytuacją organizacyjną i finansową po połączeniu Wydawnictwa Hlondianum z Księgarnią, a także poinformował o przejęciu pomieszczeń po Wydawnictwie Agape, o dokonanych remontach oraz przystosowaniu tych pomieszczeń do potrzeb Wydawnictwa Hlondianum. Następnie wszyscy uczestnicy spotkania wspólnie odwiedzili poszczególne biura księgowości i pokoje redakcji graficznej oraz redakcji merytorycznej, w tym również Redakcji „Mszy Świętej”. Była to okazja do bliższej rozmowy z pracownikami Wydawnictwa na temat wykonywanej przez nich pracy. Na zakończenie spotkania przedstawiciele Zarządu Zgromadzenia, Księża Prowincjałowie oraz cały zespół pracowników Hlondianum zebrali się w gabinecie Dyrektora Naczelnego. Podczas wspólnej modlitwy ekonom generalny Towarzystwa Chrystusowego, ks. Marek Grygiel SChr pobłogosławił dziełom prowadzonym przez Hlondianum oraz nową siedzibę Wydawnictwa. Wszyscy przybyli Goście wyrazili życzenie, aby Wydawnictwo się rozwijało, kontynuując swoją apostolską misję. Spotkanie uwieczniono wspólną fotografią.
tekst: Grzegorz Duszyński
zdjęcia: Danuta Witkowska, © Wydawnictwo Hlondianum


24 maja 230 1542 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne