Wiele razy już na łamach zakonnego kalendarium przypominaliśmy słowa Chrystusa, które wypowiedział, gdy posyłał swoich uczniów po dwóch do miejscowości, do których sam pójść zamierzał, że „żniwo […] wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10,2; zob. także Mt 9,37n). I zapraszaliśmy do ufnej i gorliwej modlitwy za powołanych i o powołania zakonne i kapłańskie. Do tej modlitwy nieustannie zachęcamy, a jednocześnie przedstawiamy mały kalejdoskop wydarzeń związanych z modlitwą o powołania i formacją Liturgicznej Służby Ołtarza. Ks. Sebastian Stawierej SChr, nasz referent powołaniowy podróżuje po naszych parafiach w kraju i w całej Europie, by promować wszelakie akcje modlitewne i duszpasterskie, których celem jest przybliżenie młodym Boga i przesłania, które niesie wiara i zaufanie do Niego.

W połowie września 2022 r. ks. Sebastian był na Spotkaniu Formacyjnym Młodych «Emaus» w Concordii, następnie odwiedził wspólnoty parafialne w Stargardzie i Pyrzycach. Nasza parafia w centrum Szczecina była jego przystankiem w połowie października 2022 r., a tam akademickie rekolekcje «Na dobry początek», spotkania w duszpasterstwie młodzieżowym i LSO oraz wznowienie działalności Grupy Męskiej w ramach ODY «W Sercu». Potem było Jasnogórskie Czuwanie, a po nim ks. Sebastian pojechał do Władysławowa i na poznańskie Umultowo. Pierwszy weekend listopada to ponowne odwiedziny Niemiec i spotkania z młodzieżą i Liturgiczną Służbą Ołtarza działającą w PMK Bochum.

Podczas spotkań i wspólnej modlitwy uczestnicy zostali zaproszeni do kontynuowania podjętej drogi duchowego wzrastania: ma odbywać się to przez udział w warsztatach LSO w Mórkowie, które są zaplanowane na weekend 11-13 listopada 2022 r., czy w Adwentowych Dniach Rozeznawania Drogi Życiowej dla mężczyzn w Poznaniu 9-11 grudnia 2022 r.

Niewątpliwie ważną inicjatywą jest podjęcie się organizowania w Polsce, na Pomorzu Zachodnim cyklicznych Formacyjnych Spotkań Młodych na wzór tego, co od lat odbywa się w Ośrodku Haus Concordia w Niemczech. Pierwsze spotkanie zaplanowane jest na ostatnią sobotę listopada 2022 r. w Pyrzycach. Dodajmy, że ostatnie SFM «Emaus» w Concordii odbyło się w ostatni weekend października.

Wszystkie inicjatywy dla młodych, które organizują chrystusowcy w kraju i na emigracji będą się pojawiać na Facebookowym fanpage’u «Chrystusowcy dla Młodzieży».


07 listopada 2022r. 230 5026 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne