Od 17 lat Świętogórska Bazylika – Sanktuarium Matki Bożej Róży Duchownej w Gostyniu jest miejscem Festiwalu Muzyki Oratoryjnej «Musica Sacromontana». Jego siedemnasta edycja odbyła na przełomie września i października 2022 r. Jego organizatorzy i gospodarze – filipini postanowili jeden z koncertów pt. „POLONEZY WOLNOŚCI” zadedykować naszej wspólnocie zakonnej z racji 90 rocznicy jej powstania.

W okolicznościowym folderku zapowiadającym ów koncert czytamy: Koncert dedykujemy Towarzystwu Chrystusowemu dla Polonii Zagranicznej z okazji 90. rocznicy powstania zgromadzenia zakonnego, które umacnia więzi z naszymi rodakami rozsianymi po całym świecie. Tym, co łączy wszystkich Polaków, szczególnie na emigracji, jest wiara katolicka i kultura narodowa. Transmisja koncertu do ośrodków polonijnych to okazja do wspomnień historii emigracji, związanej często z kwestią wolności ojczyzny i zbuduje jedną patriotyczną rodzinę. Dodatkowym walorem idei koncertu jest postać Czcigodnego Sługi Bożego Prymasa kardynała Augusta Hlonda, założyciela zgromadzenia, a także przyjaciela Świętej Góry i koronatora cudownego wizerunku Matki Bożej Świętogórskiej w 1928 r. Staramy się swoją działalnością duszpasterską na placówkach polonijnych przychodzić z pomocą polskim emigrantom w odnajdywaniu Chrystusa, a w Chrystusie źródła wszelkiego dobra i łaski oraz fundamentu, na którym warto budować swoje życie. Jednocześnie staramy się pielęgnować i krzewić polską kulturę oraz narodowe tradycje. Toteż w wielkim uproszczeniu określamy nasze działania jako niesienie Chrystusa i Polski polskim wychodźcom.

35-osobowa grupa chrystusowców, kleryków, braci i kapłanów na czele z ks. Zbigniewem Reguckim SChr radnym generalnym i przełożonym domu zakonnego w Mórkowie, przybyła w sobotni wieczór 1 października 2022 r. na koncert do świętogórskiej bazyliki; inni Współbracia, zwłaszcza posługujący w różnych zakątkach świata, wzięli udział w tym wydarzeniu za pomocą łącz internetowych. Wśród uczestników znaleźli się najmłodszy i najstarszy chrystusowiec, a także siostry misjonarki Chrystusa Króla, które aktywnie i z pełnym zaangażowaniem dzielą to samo emigracyjne posłannictwo – przyprowadzania wychodźczych dusz do Chrystusa oraz ukazywania tego, co piękne i szlachetne w polskiej kulturze i tradycji. Oczywiście nie zabrakło gospodarzy – filipinów ze Świętej Góry. Trzeba też odnotować obecność ministra Jana Dziedziczaka, pełnomocnika Rządu RP ds. Polonii i Polaków Zagranicą, który na początku odczytał list z pozdrowieniami od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

W bieżącym roku festiwal muzyczny został poszerzony o plener malarski «Arte Sacromontana» i zanim uczestnicy wysłuchali kilku muzycznych utworów mogli oni w kilkuminutowej prezentacji obejrzeć dzieła malarskie powstałe w czasie pleneru. Na muzyczną ucztę owego sobotniego wieczoru, w którym przypadł Międzynarodowy Dzień Muzyki, złożyły się dzieła Alfonsa Szczerbińskiego, Jana Kiszwaltera (kompozytorów, których dzieła odnaleziono w bibliotece klasztornej na Świętej Górze) oraz Michała Kleofasa Ogińskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i Józefa Wieniawskiego. Usłyszeliśmy je w interpretacji pianistki Julii Kociuban. Zanim p. Julia zasiadła za fortepianem głos zabrał prof. Marek Dyżewski, który nakreślił historyczne tło i społeczny kontekst powstawania utworów muzycznych zwanych polonezami, że były one wobec świata głosem narodu pozbawionego własnej państwowości, które streścić można w słowach: MY JEDNAK JESTEŚMY oraz podsumować słowami Henryka Sienkiewicza z jego mowy noblowskiej wygłoszonej w 1905 r. (co też i uczynił p. Dyżewski): zaszczyt ten, cenny dla nas wszystkich, o ileż jeszcze cenniejszym być musi dla syna Polski!… Głoszono ją umarłą, a oto jeden z tysiącznych dowodów, że ona żyje!… Głoszono ją niezdolną do myślenia i pracy, a oto dowód, że działa!… Głoszono ją podbitą, a oto nowy dowód, że umie zwyciężać! Kontynuując zaś tę myśl można dodać, że nasze wspólnoty zakonne (zarówno Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej, jak i Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej) istnieją i posługują, bo są polskie dusze wychodźcze, których trzeba szukać i przyprowadzać do Chrystusa…

Fotogalerię z koncertu znajdziemy na stronach festiwalu oraz naszego seminarium. A oto kolejność zaprezentowanych utworów:

•    I. J. PADEREWSKI, Polonez [H-dur z cyklu «Tańce Polskie»] op. 9 nr 6
•    J. KISZWALTER, Polonez [Militaire] à la Skrzynecki
•    M. K. OGIŃSKI, Polonez [a moll] «Pożegnanie Ojczyzny»
•    A. SZCZERBIŃSKI, Polonez Pamięci Konstytucji 3 Maja [na Pamiątkę Przyjęcia Konstytucyi w Polsce 3 Maja 1791]
•    J. WIENIAWSKI, Polonez triumfalny [op.21]

 


28 września 2022r. 230 3442 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne