„Migracje: pielgrzymka wiary i nadziei" - to hasło 99. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy. Jak co roku Ojciec Święty Benedykt XVI skierował na ten dzień specjalne orędzie.

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego i Ruch Apostolatu Emigracyjnego przy Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej zapraszają w niedzielę 13 stycznia br. na modlitwę za polskich migrantów. Mszę Świętą w kaplicy Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu, przy ul. Panny Marii 4, o godz. 10.30 będzie celebrował Prymas Polski, Ksiądz Arcybiskup Józef Kowalczyk, Metropolita Gnieźnieński. Pragniemy szczególnie w tym Dniu modlić się za naszych Rodaków wyjeżdżających z kraju w poszukiwaniu pracy, by zachowywali łączność z rodziną i dawali świadectwo wiary w świecie.

Tekst Orędzia Ojca Świętego Benedykta XVI na 99. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy oraz więcej informacji na temat obchodów na stronie Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego.


13 stycznia 2013r. 2441 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne