Marcowe dwie soboty AD 2023 przyniosły dwa ważne, można powiedzieć, historyczne wydarzenia dla rozwoju Spotkań Formacyjnych Młodych w Polsce pod egidą chrystusowców. 18 marca 2023 r. we Władysławowie zainicjowane zostało SFM «Barka», gromadzącą młodzież z Dekanatu Morskiego Archidiecezji Gdańskiej, natomiast 25 marca 2023 r. w Dobrzanach odbyło się drugie spotkanie SFM dla młodzieży z Pomorza Zachodniego. Przy okazji, coraz bardziej skrystalizowała się cała rodzina naszych spotkań pod nazwą Spotkań Formacyjnych Młodych (SFM) w Europie, a wszystkie cztery cykliczne wydarzenia otrzymały też spójne logotypy.

Przejdźmy zatem do krótkiego zrelacjonowania obu spotkań na terenie naszego kraju:

Spotkanie we Władysławowie – pierwsze Spotkanie Formacyjne Młodych «Barka» – zorganizował i poprowadził ks. Robert Ozimkiewicz SChr, koordynator duszpasterstwa młodzieży na terenie Dekanatu Morskiego w Archidiecezji Gdańskiej. W domu parafialnym stawiła się grupa 26 uczestników, głównie z Chłapowa i Władysławowa. Była konferencja, projekcja filmu „Powołany”, pizza na obiad, praca w grupach (krąg biblijny na podstawie tekstu z Dziejów Apostolskich) oraz adoracja Najświętszego Sakramentu i uroczysta Msza Święta. Konferencję i homilię wygłosił opisujący wydarzenia duszpasterz powołań. Akcję wspierali klerycy naszego seminarium, którzy pochodzą z Władysławowa i Karwi – kl. Krystian Smykla i kl. Grzegorz Grabowski. Spotkanie miało historyczny charakter, ponieważ jest pierwszym z wielu planowanych Spotkań Formacyjnych Młodych w tej części Polski. Nadaliśmy mu nazwę SFM «Barka». Kolejne spotkanie w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego 27 maja! Dziękujemy ks. Robertowi za kawał dobrej organizacyjnej roboty. Niech Pan Bóg błogosławi temu dziełu!

Drugie spotkanie odbyło się 25 marca w Dobrzanach: był to wielkopostny dzień skupienia, który zgromadził młodzież z parafii prowadzonych przez braci i księży chrystusowców na terenie Pomorza Zachodniego. To drugie z kolei, po spotkaniu w Pyrzycach z listopada ubiegłego roku, Spotkanie Formacyjne Młodych, które nazwaliśmy je SFM «Góra Tabor», ponieważ «Góra Tabor», która dotąd była tylko raz w roku, odbywać się będzie teraz kilka razy w roku w różnych miejscach. Natomiast doroczne czerwcowe spotkanie «Góra Tabor» w Mórkowie będzie stanowić finał i podsumowanie formacji całego roku. Spotkanie w Dobrzanach było kolejnym dobrym krokiem w tym kierunku – przyjechało 75 uczestników z ośmiu parafii chrystusowców, 10 księży, 2 diakonów i 2 kleryków naszego seminarium.
Rozpoczęliśmy je modlitwą. Ks. Roman Melnyk SChr, koordynator młodzieży i SFM, przeczytał fragment Ewangelii o Przemienieniu na Górze Tabor. Następnie duszpasterz powołań, wygłosił konferencję pt. „Jak mówić o Bogu w dzisiejszym świecie”. Po konferencji praca w grupach, której tematem było ŻYCIE (a to ze względu na przypadającą tego dnia uroczystość Zwiastowania Pańskiego). Z tej okazji również podczas Mszy Świętej wielu uczestników podjęło się Duchowej Adopcji Dziecka Nienarodzonego. Po pysznym obiedzie wyruszyliśmy w drogę krzyżową, przemierzając ulice miasteczka. Droga okazała się ekstremalna – było piękne słońce, deszcz, podwójna tęcza, a później burza, ulewa i grad! Ale wszystko jest po coś… Ogrzewaliśmy się w kościele, podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu, rachunku sumienia, spowiedzi, uwielbienia i śpiewania wraz z zespołem Mika’el z Dobrzan. Najważniejszym, kulminacyjnym punktem programu była Eucharystia, której przewodniczył ks. Bogusław Burgat SChr, wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego, a słowo Boże wygłosił ks. Damian Jędrzejak SChr.
Dziękujemy gospodarzom, ks. Bogusławowi Koziołowi SChr i ks. Łukaszowi Klimkowi SChr wraz ze sztabem młodzieży i parafianami, za trud przygotowania i wspaniałe ugoszczenie uczestników! Ks. Romanowi Melnykowi SChr – koordynatorowi ds. młodzieży za to, że czuwał nad wszystkim oraz przygotował drogę krzyżową wraz z pyrzycką młodzieżą. Dziękujemy też innym księżom, którzy przyjechali ze swoimi młodymi parafianami na SFM, a mianowicie: ks. Damianowi Jędrzejakowi SChr z szczecińskiego sanktuarium NSPJ, ks. Wojciechowi Kułachowi SChr ze Szczecina Zdrojów, ks. Mieczysławowi Duszy SChr i ks. Michałowi Armatysowi SChr ze Stargardu, ks. Pawłowi Hałgasowi SChr z Chociwla, oraz ks. Piotrowi Wróblewskiemu z Płot. Podziękowania przekazujemy przygotowującym się na zachodniopomorskich parafiach do kapłańskich święceń diakonom – Dominikowi Bieńkowi i Grzegorzowi Brzozowskiemu-Zabostowi oraz przybyłym z Poznania klerykom – Wiktorowi Stankiewiczowi i Bogdanowi Prysiażnemu.

Następne spotkanie SFM «Góra Tabor» – ostatnie już przed czerwcową Górą Tabor w Mórkowie – zaplanowano na sobotę 13 maja 2023 r. w Brojcach.

Podczas spotkania w Dobrzanach duszpasterz powołań zaprezentował logotypy naszej rodziny SFM: są one wykonane w jednym stylu, wzbogacone o tradycyjne nazwy i symbole. Jesteśmy nie tylko rodziną, która formuje się w jednym Duchu CHRYSTUSOWYM i według podobnego planu (Eucharystia, wspólnota, słowo Boże, adoracja, konferencja), ale także budujemy wspólną tożsamość jako Młodzież Chrystusa! Mamy zatem jednolitą identyfikację wizualną i chcemy spotykać się pod wspólnym znakiem SFM. Łączymy też przeszłość z przyszłością: piętnastoletnią tradycję formacyjnych spotkań młodej Polonii z Niemiec SFM «Emaus» z Haus Concordia i dwudziestolecie «Góry Tabor» (która w ostatnich latach odbywała się w Mórkowie, ale wcześniej nad polskim morzem – w Rewalu i Władysławowie) z pięknie rozwijającą się francuską SFM «Kana» (region paryski i nie tylko) oraz polskimi SFM «Góra Tabor» z Pomorza Zachodniego i całkiem nową SFM «Barka» z Władysławowa. A przed nami jeszcze kawał mapy, a nawet globusa do objęcia cykliczną formacją młodzieży…

Pragniemy jeszcze przekazać wielkie podziękowana dla Thomasa Wagnera z SFM «Emaus» za logotypy i zaangażowanie oraz Współbraciom – chrystusowcom, organizatorom i koordynatorom SFM: ks. Bogdanowi Renuszowi («Emaus», Niemcy), ks. Romanowi Melnykowi («Góra Tabor», Pomorze Zachodnie), ks. Witalijowi Melnykowi («Kana», Francja), ks. Robertowi Ozimkiewiczowi («Barka», Władysławowo).

ks. Sebastian Stawierej SChr, powołaniowiec

*    *    *

Nie sposób wymienić wszystkich inicjatyw duszpasterskich podejmowanych w okresie przygotowania paschalnego. Młodzieżowe spotkania formacyjne to jedne z nich, które, mamy nadzieję, wydadzą piękne i błogosławione owoce. Nie można nie wspomnieć o tych tradycyjnych formach wielkopostnego przygotowania jakimi są pasyjne nabożeństwa z rozważaniami – Gorzkie Żale i Drogi Krzyżowe. O tym drugim nabożeństwie można by mówić wiele, bo chodzi i o te w wielkopostne piątki w naszych kościołach i kaplicach, i te ulicami naszych parafii i miejscowości, i te w wydaniu ekstremalnym z pokonywaniem wielu kilometrów i wielu własnych słabości. Cały kalejdoskop zamykają parafialne i szkolne rekolekcje wielkopostne oraz dwa szczególne wydarzenia, a mianowicie koncert pieśni pasyjnych w wykonaniu Antoniny Krzysztoń we Władysławowie i Misterium Męki Pańskiej pt. „Jezus – źródło życia” w Dobrzanach.

 


28 marca 2023r. 230 6325 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne