Wiele wydarzeń zaplanowano w związku z beatyfikacją kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej: wśród nich są sympozja i konferencje naukowe pozwalające zapoznać z dziełem życia tych dwóch wybitnych postaci.

Jedna z nich pt. „Stefan Kardynał Wyszyński – Ojciec duchowy Polaków i Polonii” odbyła się 2 września 2021 r. wraz z prezentacją wystawy tematycznej w Domu Polonii, siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i wziął w niej udział ks. Leszek Kryża SChr, dyrektor Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

Otrzymaliśmy też zaproszenie na kolejną, która odbędzie się przeddzień beatyfikacji: to Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Kardynał Wyszyński a wolność religijna w Europie”, która będzie dostępna na kanale YouTube Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – organizatora konferencji.

Natomiast Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza w dniach 7-9 września 2021 r. do udziału w rekolekcjach on-line, których tematem przewodnim były słowa Prymasa Tysiąclecia „Czas to miłość” a poprowadzi je bp Edward Dajczak, ordynariusz koszalińsko-kołobrzeski.

(dołączone zdjęcie jest screenem ze strony www jednego z wydarzeń)

*    *    *

Nie brakuje oczywiście inicjatyw próbujących przedstawiać dzieło życia Czcigodnych Sług Bożych podejmowanych przez naszych Współbraci i będących jednocześnie duchowym przygotowaniem do niedzielnej beatyfikacji. Cykl katechez o Prymasie Tysiąclecia podjął posługujący na Antypodach ks. Mariusz Sokołowski SChr: Prymas#1 – Człowiek Boga, Prymas#2 – Człowiek MARYJNY, Prymas#3 – Człowiek kochający Ojczyznę, więcej niż własne serce.

Katechezy o kard. Wyszyńskim pojawiają się na kanale YouTube ks. Mariusza w ramach kolejnych rekolekcji na trudny czas pandemii COVID-19, gdy w Australii ogłaszane są kolejne lockdowny:

Rekolekcje w szósty Lockdown (dzień 35, 36, 37)
Kolejne LOKDAŁNOWE nauki, zapraszam!
W ramach naszych «LOKDAŁNOWYCH» rekolekcji zapraszam, w kolejnych dniach, na katechezy w związku z bliską beatyfikacją Prymasa Tysiąclecia, Stefana kard. Wyszyńskiego.

KATECHEZA #1: PRYMAS Wyszyński – Człowiek Boga. Nazywano go Ojcem Narodu, Pasterzem Pasterzy, Sługą Ołtarza, Sługą Ojczyzny, ale najczęściej PRYMASEM TYSIĄCLECIA. Niewątpliwe kard. Stefan Wyszyński był człowieczkiem WIELKIEJ MIARY (i wiary) i był CZŁOWIEKIEM BOGA, świadomy misji, zadań, jakie na jego barki włożył Bóg. Człowiek modlitwy, zawierzenia i ciężkiej pracy, cierpienia, ale i wytrwałości oraz odwagi. Taki był nasz Prymas TYSIĄCLECIA i za taki wzór jaki nam zostawił, dziękujemy Bogu w przededniu jego beatyfikacji.

KATECHEZA (AUDIO) o PRYMASIE #2: PRYMAS Wyszyński – Człowiek MARYJNY (zawierzenia). Prymas Wyszyński był człowiekiem maryjnym, człowiekiem zawierzenia. Co do tego nie ma wątpliwości. „Wszystko postawiłem na Maryję” – mówił. Te słowa wypowiedział 14 lutego 1953 r. jeszcze przed uwięzieniem, internowaniem. Temu słowu był wierny. Zaufanie Matce Bożej, mimo, że był wyśmiewany za swoją pobożność maryjną, dało Prymasowi siłę w czasie więzienia, podczas pasterzowania w niełatwych czasach komunistycznych. To, że się nie ugiął pod ciężarem problemów z komunistami, że zachował wiarę, że obronił Kościół, zawdzięczał niewątpliwie temu, że był otaczany i ochraniany Jej matczynym płaszczem. Prymas kard. Stefan Wyszyński zachęcał cały Naród Polski, by jako on „POSTAWIĆ NA MARYJĘ.”

KATECHEZA o PRYMASIE #3: PRYMAS Wyszyński - Człowiek kochający Ojczyznę, więcej niż własne serce. „Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej.” Te słowa wypowiedziane przez Prymasa Tysiąclecia w 1953 roku wyraziły prawdę o nim jako ogromnym patriocie. Wielokrotnie do miłości Polski zachęcał. Walczył, aby pamięć historyczna nie uległa zapomnieniu, żeby nie była zniekształcana a także wyśmiewana. Sam jako uczestnik Powstania Warszawskiego pokazał, pomagając w szpitalu powstańczym, że nie tylko dla Polski się umiera, o nią walczy z karabinem, ale dla niej dobrze się żyje, służąc drugiemu w potrzebie. To też jest bohaterstwo! Miłość to istota życia, nie pieniądz. To podkreślał... „Ludzie mówią, że czas to pieniądz a ja wam mówię, że czas to MIŁOŚĆ” Do miłości, do szacunku wzajemnego, zachęcał wszystkich, choćby w takich słowach: „Nienawiścią nie obronimy naszej Ojczyzny, a musimy jej przecież bronić. Brońmy jej więc miłością! Naprzód między sobą, aby nie podnieść przeciw nikomu ręki w Ojczyźnie, w której ongiś bili nas najeźdźcy. Nie możemy ich naśladować. Nie możemy sami siebie poniewierać i bić. Polacy już dość byli bici przez obcych, niechże więc nauczą się czegoś z tych bolesnych doświadczeń. Trzeba spróbować innej drogi porozumienia – przez miłość, która sprawi, że cały świat, patrząc na nas, będzie mówił: «Oto, jak oni się miłują»”. (Niepokalanów 1969 rok)

 

 


04 września 2021r. 230 5038 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne