Ideą konkursu jest poznanie siebie samego, podjęcie refleksji nad swoją tożsamością, pochodzeniem, polskimi korzeniami; nad tym, co sprawia, że czujesz się Polakiem.

„Być Polakiem” – X edycja konkursu

Organizatorem Konkursu są: Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundacja „Świat na Tak” oraz Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii.

Inauguracja jubileuszowej edycji konkursu miała miejsce 20.10.2018 r. w Ambasadzie RP w Madrycie.

Konkurs „Być Polakiem” jest realizowany w dwóch modułach:

  • dla dzieci i młodzieży (w wieku 6-22 lat), celem głębszego uświadamiania i umacniania tożsamości narodowej oraz rozwoju postaw patriotycznych i społecznych dzieci i młodzieży mieszkającej poza granicami Polski;
  • dla nauczycieli. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie konspektu lekcji gramatycznej dla uczniów szkół polskich za granicą.


Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 3 marca 2019 roku. Szczegóły, regulamin oraz karty zgłoszeń znajdują się w załącznikach. Zapytania można kierować również do bycpolakiem2019@gmail.com lub zapoznać się z informacjami na http://swiatnatak.pl/byc-polakiem-X-2019.


15 lutego 2019r. 341 5591 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne