Z początkiem września 2021 r. informowaliśmy o ważnych wydarzeniach z rumuńskiej Bukowiny, z której pochodzi posługujący w naszej poznańskiej parafii ks. Matei Catargiu SChr. Uczestniczył w nich ks. Leszek Kryża SChr, dyrektor Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie i członek Rady Programowej TVP Polonia. Na początku października 2021 r. ks. Leszek natomiast udał się do Żytomierza, miejsca pochodzenia naszego neoprofesa – Augustyna Kozierackiego, który przed kilkoma dniami złożył w Mórkowie swoje pierwsze śluby zakonne. Tam uczestniczył nie tylko odbywających się Dniach Kultury Polskiej, ale przede wszystkim, jak mówi i pisze, w spotkaniu z niejednokrotnie tragiczną historią oraz z żywą ciągle polskością, choć te ziemie odpadły od Rzeczypospolitej w 1793 r., w czasie II rozbioru. Oddajmy zatem głos ks. Leszkowi:

Od 1 do 3 października 2021 r. w Żytomierzu na Ukrainie odbywały się XIV Dni Kultury Polskiej organizowane przez Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie. W tym świętowaniu uczestniczył też ks. Leszek Kryża SChr. Już pierwszego dnia wieczorem odbył się koncert utworów Jana Ignacego Paderewskiego, który urodził się w Kuryłówce, niedaleko Żytomierza. Pięknie zagrali uczniowie i nauczyciele tutejszej szkoły muzycznej!

Następnego dnia – modlitwa w miejscu, gdzie w bezimiennych dołach spoczywa ponad 9 tysięcy pomordowanych w latach trzydziestych przez NKWD Polaków, Ukraińców, Białorusinów a nawet Węgrów i innych narodowości! Przy pamiątkowym krzyżu ustawionym na miejscu egzekucji, miała miejsce modlitwa w intencji ponad 50 tysięcy Polaków, wywiezionych z tego rejonu do Kazachstanu. Niezwykłe były spotkania z tymi, którzy jako dzieci przeżyli wywózkę i jako dorośli wrócili na Żytomierszczyznę.

Głównym punktem tego dnia był Festiwal Kultury Polskiej – występujące chóry, zespoły folklorystyczne i soliści zgotowali widzowni ucztę duchową i dali świadectwo żywej polskości!

Na zakończenie XIV Dni Kultury Polskiej w Żytomierzu, miało miejsce poświęcenie i otwarcie kolejnej, czwartej już stacji Pomocy Charytatywnej „Dobre Serce”, Poprzednie już funkcjonują w Stryju, Borysławiu i Samborze. Jest to inicjatywa Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W ramach stacji, działa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i punkt wydawania środków czystości, higieny osobistej, opatrunków i wyrobów medycznych, które udało się pozyskać dzięki wielu instytucjom i ofiarodawcom indywidualnym z Polski. Stacja ma służyć lokalnej społeczności w tym wielu naszym rodakom, którzy będąc w trudnej sytuacji z powodu wieku, choroby i samotności, bardzo potrzebują często podstawowej pomocy.

Niezwykłym przeżyciem była też wizyta na miejscowej nekropolii pełnej grobów z polskimi napisami i modlitwa przy grobie rodziców Jana Ignacego Paderewskiego. Całość zakończyła uroczysta Msza Święta dla tamtejszych Polaków i gości w Katedrze św. Zofii, której przewodniczył ks. Leszek Kryża SChr.

To był piękny czas spotkań z historią, niejednokrotnie tragiczną i z żywą ciągle polskością, choć te ziemie odpadły od Rzeczypospolitej po II rozbiorze (1793 r.)
ks. Leszek Kryża SChr

*    *    *

Przypominamy jednocześnie o dorocznej akcji «Podaruj Znicz na Kresy» organizowanej przez Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie i Górnośląski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W roku 2021 akcja organizowana jest już po raz piętnasty

ilustrująca wydarzenie fotografia pochodzi z konta społecznościowego naszego Współbrata


05 października 2021r. 230 3518 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne