Z nadzieją Zmartwychwstania w Chrystusie informujemy,  że dnia 5 marca 2021 r. w Domu Zakonnym w Puszczykowie odszedł do Pana ks. Władysław DOBROĆ SChr, wieloletni duszpasterz Polaków we Francji.

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Władysława obędą się 8 marca (poniedziałek) w Puszczykowie w Kaplicy pw. Chrystusa Uchodźcy (ul. Ks. I. Posadzego 1) Różaniec o godz. 12:30, Msza Święta o godz. 13:00. Bezpośrednio po  Eucharystii ostatnie pożegnanie na cmentarzu parafialnym w Puszczykowie.

Ks. Władysław Dobroć SChr urodził się 15 września 1930 r. w Wąsoszu. Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 14 sierpnia 1950 r. Kanoniczny nowicjat rozpoczął 1 września 1950 r. Pierwszą profesję zakonną złożył 1 września 1951 r. w Bydgoszczy, zaś dozgonną 8 września 1954 r. w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 20 kwietnia 1958 r. w Poznaniu z rąk ks. abpa Antoniego Baraniaka.
Po święceniach pracował jako wikariusz:
-    w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Golczewie (1958-1960);
-    w parafii pw. Chrystusa Króla w Dolicach (1960-1961);
-    w parafii pw. Świętych Piotra i Pawła w Szczecinie Podjuchach (1961-1963 i 1970-1973);
-    w parafii pw. św. Jerzego w Goleniowie (1963-1965);
-    w parafii pw. Świętego Ducha w Szczecinie Zdrojach (1965-1966);
-    w parafii św. Jana Chrzciciela w Szczecinie (1966-1970);
-    w parafii pw. MB Królowej Polski w Radziszewie (1973-1975);
-   posługując w latach siedemdziesiątych XX w. w parafiach w Szczecinie Podjuchach i Radziszewie rozpoczął organizowanie parafii w Szczecinie Żydowcach.
W latach 1975-2020 był duszpasterzem polonijnym we Francji:
-    Roubaix (1975-1978);
-    Bruay-en-Artois (1978-1983);
-    Montigny-en-Ostrevent (1983-1996);
-    Dunkierka (1996-2018);
-    Escaudain (2018-2020).
W maja 2020 r. powrócił do Polski i rezydował w domu zakonnym w Puszczykowie.
Dodajmy, że w lutym 2008 r. ks. Władysław Dobroć SChr został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej za wybitne zasługi w ratowaniu życia ludzkiego, za udział w akcji ratowniczej i udzielanie pomocy ofiarom wypadku polskiego autokaru w okolicach Dunkierki. Zasłynął również jako duszpasterz kierowców TIR-ów oczekujących na tzw. «pauzach» na przeprawę na Wyspy Brytyjskie. Ponadto był człowiekiem posiadającym wiele pasji i zainteresowań – wśród nich alpinizm (honorowy członek Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego). O tym jak bardzo zapisał się w sercach i pamięci parafian z Dunkierki i przyjaciół z Wysokogórskiego Klubu niech świadczą nadesłane wspomnienia...

Requiescat in pace!

*    *    *

Pogrzebowej Mszy Świętej przewodniczył przełożony generalny ks. Krzysztof Olejnik SChr a koncelebrowali ją chrystusowcy z wielu domów zakonnych w Polsce (pośród nich także ci, którzy w ostatnich latach powrócili z ‘duszpasterskiego frontu’ we Francji) oraz proboszcz parafii puszczykowskiej parafii ks. Roman Poźniak. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli nasi bracia zakonni z Poznania, Puszczykowa i Mórkowa oraz najmłodsi Współbracia – seminarzyści i nowicjusze. Przybyła rodzina Zmarłego Kapłana, jego przyjaciele oraz przedstawiciele parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Szczecinie Żydowcach, której podwaliny stawiał przed ponad 45. laty śp. ks. Władysław. We wspólną modlitwę właczyło się dzięki transmisji internetowej wielu, którym bliska była osoba śp. ks. Władysława, szczególnie Współbracia z prowincji, parafianie z Dunkierki i kierowcy TIRów. Żałobną homilię wygłosił ks. Zbigniew Wcisło SChr, przełożony francusko-hiszpańsko-portugalskiej prowincji Towarzystwa Chrystusowego. Przypomniał w niej o dobroci, życzliwości i otwartości Zmarłego Współbrata: że był on prawdziwym duszpasterzem, który szedł i szukał zagubione dusze wychodźcze, by rozbudzać w nich wiarę ojców i prowadzić je do Chrystusa i Domu Ojca. Te wspaniałe charakterystyczne cechy, wyróżniki życia śp. ks. Władysława pojawiły się także w innych przemówieniach – przedstawiciela rodziny na zakończenie Mszy w kaplicy i ks. Jarosława Bilickiego SChr, proboszcza ze Szczecina Żydowiec na cmentarzu, a także w przesłanych wspomnieniach. Ks. prowincjał włączył w swoje rozważanie też swoje osobiste świadectwo oraz pasje i zainteresowania Zmarłego: jak wielokrotnie wspinał się po górach, tak w ostatnich latach i miesiącach wspinał się na górę cierpienia, by dokończyć żywota. Dlatego przywołując odczytaną w czasie liturgii perykopę ewangelijną, ufamy i wierzymy głęboko, iż prawdziwie kapłańskie i zakonne życie naszego Współbrata pozwoliło na usłyszenie z ust Pana Jezusa tego zaproszenia, że będzie z Nim w raju (por. Łk 23,43). Bezpośrednio po Eucharystii nastąpiło ostatnie pożegnanie a modlitwom na cmentarzu parafialnym w Puszczykowie przewodniczył przełożony puszczykowskiego domu, ks. Zbigniew Kutnik SChr.

fot. z uroczystości pogrzebowych kl. Patryk Jaroszek SChr

 


05 marca 2021r. 259 7155 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne