Pokładając ufność w Jezusie Chrystusie, który jest drogą i prawdą, i życiem zawiadamiamy, że dnia 10 sierpnia 2021 r., w święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika, w domu zakonnym Towarzystwa Chrystusowego w Puszczykowie w dziewięćdziesiątym roku życia do wieczności został odwołany nasz Współbrat, śp. ks. Czesław Lesiak SChr, ongiś przez wiele lat posługujący w naszych parafiach na Pomorzu Zachodnim.

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Czesława odbędą się w następującym porządku:


o godz. 11.30 wspólna modlitwa różańcowa,
o godz. 12.00 Msza Święta żałobna,


po Mszy ciało zmarłego kapłana zostanie odprowadzone do karawanu i przewiezione do rodzinnej parafii naszego Współbrata pw. św. Mikołaja w Lisowie (Lisów, ul. Kościelna 11; 26-026 Morawica).

  •  w sobotę 14 sierpnia 2021 r. w parafii w Lisowie o godz. 11.00 odbędzie się jego pogrzeb.

*    *    *

Ks. Czesław Lesiak SChr urodził się 26 czerwca 1932 r. w miejscowości Lisów k. Kielc. Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 14 sierpnia 1950 r. Dnia 1 września 1950 r. w Ziębicach rozpoczął kanoniczny nowicjat, który ukończył złożeniem pierwszej profesji 1 września 1951 r. w Bydgoszczy (dokąd został przeniesiony dom nowicjacki). Dozgonną profesję złożył 6 marca 1955 r. w Poznaniu a święcenia kapłańskie przyjął 23 maja 1959 r. z rąk ks. abpa Antoniego Baraniaka. Po przyjęciu święceń kapłańskich posługiwał w naszych placówkach duszpasterskich na Pomorzu Zachodnim:

•    w latach 1959-1964 jako wikariusz w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Gryficach;
•    w latach 1964-1966 jako wikariusz w parafii pw. Chrystusa Króla w Dolicach;
•    w latach 1966-1968 jako wikariusz w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Golczewie;
•    w latach 1968-1969 jako wikariusz w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie;
•    w latach 1969-1972 jako administrator parafii pw. św. Michała Archanioła w Dobrzanach;
•    w latach 1972-1975 jako wikariusz w parafii pw. św. Ottona w Pyrzycach;
•    w latach 1975-1982 jako administrator parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Bielicach;
•    w latach 1982-2003 jako administrator parafii pw. MB Królowej Polski w Tetyniu;
•    w latach 2003-2013 jako rezydent wspierał duszpasterstwo w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Szczecinie-Podjuchach.

Podczas swojego posługiwania duszpasterskiego w Tetyniu przez arcybiskupa metropolitę szczecińsko-kamieńskiego Mariana Przykuckiego w 1995 r. został ustanowiony wicedziekanem a następnie w 1998 r. dziekanem dekanatu Banie. Od 2013 r. rezydował w Domu Zakonnym w Puszczykowie. Zmarł w tymże domu 10 sierpnia 2021 r., w święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika.

Zmarłego Współbrata polecajmy Bożemu Miłosierdziu.

*    *    *

W czwartek 12 sierpnia 2021 r. w kaplicy pw. Chrystusa Uchodźcy domu zakonnego w Puszczykowie pożegnaliśmy zmarłego dwa dni wcześniej śp. ks. Czesława Lesiaka SChr, przed laty duszpasterza w parafiach Towarzystwa Chrystusowego na Pomorzu Zachodnim. Wokół trumny z ciałem zmarłego kapłana na wspólnej modlitwie i Eucharystii zgromadzili się jego zakonni Współbracia – z domów zakonnych i placówek duszpasterskich w Polsce i Niemczech, wśród których trzeba wymienić proboszczów z parafii, w których Zmarły pracował oraz tego, któremu udzielał i przygotowywał do pierwszych sakramentów. W liturgii wzięli udział najmłodsi chrystusowcy oraz świeccy pracownicy domu chrystusowca-seniora w Puszczykowie, którzy na co dzień opiekują się naszymi starszymi i chorymi Współbraćmi. Mszy Świętej przewodniczył przełożony generalny zgromadzenia ks. Krzysztof Olejnik SChr, który też wygłosił żałobną homilię a na koniec liturgii podziękował wszystkim za udział a tym, którzy towarzyszyli Zmarłemu w ostatnich miesiącach za troskliwą opiekę.

Wychodząc od ewangelijnej perykopy opisującej godzinę śmierci Chrystusa, ks. Generał podjął refleksję na temat życia i umierania, że przez całe życie człowiek przygotowuje się na tę szczególną godzinę, którą jest godzina przekroczenia progu wieczności i spotkania z Panem. Ta szczególna godzina jest ważna zarówno dla tego, którego żegnamy oraz dla wszystkich uczestniczących w uroczystościach pogrzebowych. Taka okoliczność w życiu wspominanej przed kilkoma dniami w liturgii św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), mówił ks. Generał, była pierwszym impulsem skierowania się ku Chrystusowi: „To było moje pierwsze spotkanie z krzyżem i siłą Boską, którą przekazuje tym, którzy go niosą […] To był pierwszy moment, kiedy moja niewiara załamała się, kiedy wiara mojżeszowa zbladła, i kiedy zajaśniał Chrystus, Chrystus w tajemnicy krzyża, […] że całe moje życie, do najdrobniejszego szczegółu, wyznaczone zostało w Boskich planach, a wszystkowidzące oko Boga to doskonały związek przyczynowy”.

Przywołany epizod z życia tej wielkiej Świętej, usłyszane i rozważane w czasie liturgii słowo Boże (szczególnie fragment z Pawłowej katechezy o zmartwychwstaniu z Pierwszego Listu do Koryntian) oraz zapamiętane łagodne, pełne dobroci i życzliwe usposobienie zmarłego Współbrata rozbudzają w nas nadzieję i ufność, że Dobry i Miłosierny Bóg przyjmie śp. ks. Czesława do swojego królestwa.

Requiescat in pace…


10 sierpnia 2021r. 230 3143 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne