Z nadzieją Zmartwychwstania w Chrystusie informujemy, że 6 lutego 2021 r. w Domu Zakonnym w Puszczykowie odszedł do wieczności śp. ks. Józef WOJDA SChr, wieloletni duszpasterz polskich migrantów.

Uroczystości żałobne śp. ks. Józefa Wojdy SChr obędą się 8 lutego w Puszczykowie oraz 9 lutego w Łopusznie (kod: 26-070). W poniedziałek, 8 lutego w kaplicy pw. Chrystusa Uchodźcy w Domu Zakonnym w Puszczykowie (ul. Ks. I. Posadzego 1) Różaniec o godz. 11:30, Msza Święta o godz. 12:00. We wtorek, 9 lutego w kościele Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie (ul. Strażacka 1) Różaniec o godz. 11:30, Msza Święta o godz. 12:00. Po Eucharystii ostatnie pożegnanie na cmentarzu parafialnym.

*    *    *

Śp. ks. Józef Wojda, chrystusowiec urodził się 1 stycznia 1930 r. w miejscowości Zasłońce. Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 29 sierpnia 1949 r. Dnia 7 września 1949 r. rozpoczął kanoniczny nowicjat w Ziębicach. Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1950 r. w Ziębicach, zaś dozgonną 8 września 1953 r. w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął w Poznaniu 15 kwietnia 1956 r. z rąk ks. abpa Walentego Dymka. Po święceniach kapłańskich pracował w parafii pw. św. Piotra i Pawła w Szczecinie. W latach  1958-1975 był duszpasterzem w Brazylii:  Rio de Janeiro, Resende, Guarani das Missões, Dom Feliciano, Carlos Gomes. Następnie pełnił misję Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w: New Bedford (USA, 1974-1975); Newborough (Australia, 1975-1977); Katiola (Wybrzeże Kości Słoniowej, 1977-1978);  Rabacie, Casablance (Maroko, 1978-1987); Bagdadzie (Irak, 1987-1989); Stargardzie (1990); Budapeszcie (Węgry, 1990-1992); Sokolnikach (kapelan Sióstr Urszulanek, 1992-1993); Hancewiczach (Białoruś, 1993-2007); Częstochowie (2007-2008); Czkałowie (Kazachstan, 2008-2009); Kamieńcu Podolskim, Mikołajowie (Ukraina, 2009-2013); Częstochowie (2013-2019). Od października 2019 r. rezydował w Domu Zakonnym w Puszczykowie. Zmarł 6 lutego 2021 r. , w pierwsza sobotę miesiąca, w Puszczykowie.

*    *    *

W puszczykowskim pożegnaniu śp. ks. Józefa Wojdy pod przewodnictwem przełożonego domu chrystusowca-seniora, ks. Zbigniewa Kutnika SChr wzięli udział licznie Współbracia zakonni z bliska i daleka z jego bratem, ks. Edmundem, również chrystusowcem, na czele. Przybyli oni z poznańskiego domu głównego i moraskiej kapelanii, z duszpasterskich placówek w Goleniowie i Potulicach a także z dwóch placówek z Niemiec – Bonn i Düsseldorfu. Uczestniczyła także delegacja sióstr misjonarek z ich domu generalnego w Poznaniu-Morasku, ponieważ Zmarły kapłan służył im swoją posługą, zastępując w okresie wakacyjnym czy świątecznym kapelana. Okolicznościową homilię wygłosił ks. prof. Bernard Kołodziej SChr, który na podstawie fragmentu z Pawłowego listu do Koryntian przedstawiał barwne i bogate posługiwanie zmarłego Współbrata. W wielu miejscach śp. ks. Józef był tym, który siał – stawiał zręby wspólnoty, w innych był pielęgnującym, ‘podlewającym’ – umacniającym wspólnotę w wierze. Zawsze jednak pierwszeństwo trzeba oddać Bogu, bo to On udziela łaski wzrostu, gdyż „nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost – Bóg”. (por. 1 Kor 3,6-7)

Requiescat in pace!

fot. ks. Mateusz Socha SChr


06 lutego 2021r. 341 4200 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne