Pokładając ufność w Jezusie Chrystusie, który jest zmartwychwstaniem i życiem oraz prawdziwą drogą do pełni życia zawiadamiamy, że w nocy 20 grudnia 2023 r. zakończyła się ziemska pielgrzymka śp. ks. Ryszarda CZAJKI, chrystusowca (l. 59), proboszcza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Marianowie.

Pożegnanie ks. Ryszarda w Marianowie w kościele parafialnym 22 grudnia podczas Mszy Świętej o godz. 18.00. Główne uroczystości pogrzebowe odbędą się 23 grudnia 2023r. (sobota) w kościele św. Jana Chrzciciela w Stargardzie. O godz. 9.30 modlitwa różańcowa, Msza Święta o godz. 10.00 a po niej odprowadzenie ciała na miejsce oczekiwania na zmartwychwstanie na kwaterze chrystusowców na Starym Cmentarzu w Stargardzie.

Zmarłego Współbrata polecajmy miłosierdziu Bożemu
Requiescat in pace

*    *    *

Ks. Ryszard Czajka SChr, syn Stanisława i Czesławy zd. Żołądź, urodził się 20 października 1964 r. w Stargardzie Szczecińskim. Został ochrzczony w 14 listopada 1964 r. w parafii pw. Świętego Michała Archanioła w Dobrzanach, w tej parafii też przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej i przyjął sakrament bierzmowania. Po ukończeniu szkoły średniej – Technikum Rolniczego w Stargadzie – we wrześniu 1984 r. wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego i po trzytygodniowym aspirandacie 28 września 1984 r. rozpoczął kanoniczny nowicjat. Jego zwieńczeniem było złożenie pierwszych ślubów zakonnych 29 września 1985 r. w domu nowicjackim w Mórkowie. Ponawiał ją w czasie studiów seminaryjnych, które podjął w październiku 1985 r. W tym też czasie przyjął posługi lektoratu i akolitatu oraz święcenia diakonatu. Przed święceniami diakonatu, 22 kwietnia 1990 r., złożył wieczystą profesję zakonną, a 21 maja 1991 r. w poznańskiej katedrze przez posługę bpa Stanisława Napierały został wyświęcony na kapłana.
Po święceniach kapłańskich, od lipca 1991 r. podjął duszpasterską posługę na Ukrainie jako wikariusz w Kamieńcu Podolskim, skąd po dwóch latach został przeniesiony i mianowany proboszczem parafii pw. Świętego Ludwika w Krzywym Jeziorze. Na ziemi ukraińskiej posługiwał do września 1995 r., skąd został posłany na Białoruś, a dokładnie na Grodzieńszczyznę. Przez dwa lata posługiwał jako wikariusz: w latach 1995-1996 przy grodzieńskiej katedrze, a w latach 1996-1997 w parafii pw. Świętych Piotra i Pawła w Iwju. Od września 1997 r. przez kolejne 10 lat był proboszczem parafii pw. Świętego Mikołaja w Gieranionach.
W czerwcu 2007 r. powrócił do Polski, by od 26 sierpnia 2007 r. podjąć obowiązki proboszcza w parafii pw. Zwiastowania NMP w Potulicach i kapelana tamtejszego Zakładu Karnego. We wrześniu 2014 r. został odwołany z obowiązków proboszczowskich w Potulicach, pozostał jednak kapelanem w Zakładzie Karnym, dodatkowo dojeżdżając od września 2015 r. do więźniów przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie. W duszpasterstwie więziennym pracował do końca lutego 2017 r. 1 marca 2017 r. został mianowany proboszczem w parafii pw. Chrystusa Króla w Gosławiu, po kolejnych pięciu latach, w sierpniu 2022 r. został proboszczem w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Marianowie, która stała się jego ostatnią placówką duszpasterską. Jego ziemska pielgrzymka zakończyła się w nocy 20 grudnia 2023 r.

 


20 grudnia 2023r. 230 3338 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne