„Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył?” (Ps 116[114-115],12) – za psalmistą powtarzają te słowa złoci i diamentowi Jubilaci podczas kolejnych obchodów… Włączamy się w ich Magnificat i Te Deum, dziękując za ich długoletnią i różnorodną posługę w kraju i na emigracji. W niedzielę 26 maja 2019 r. kapłani świętujący złoty jubileusz święceń kapłańskich dziękczynną Eucharystię sprawowali w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Stargardzie, w miejscu przyjmowania tego sakramentu przed 50 laty z rąk bpa Wilhelma Pluty, administratora apostolskiego w Gorzowie Wlkp. Nawiedzili również Jasnogórskie Sanktuarium i nowicjat, gdzie pierwsze kroki w życiu zakonnym stawiają najmłodsi chrystusowcy.

Natomiast jubilaci diamentowi w ową niedzielę swoje dziękczynienie przeżywali w kaplicy pw. Chrystusa Uchodźcy w domu chrystusowca-seniora w Puszczykowie, domu, w którym aktualnie przebywa czterech spośród nich. W następującą środę, w liturgiczne wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, nasi Współbracia – Jubilaci celebrowali Mszę Świętą w kaplicy Domu Głównego w Poznaniu, której przewodniczył ks. Michał Kamiński SChr, ongiś długoletni redaktor „Mszy Świętej” w otoczeniu swoich kursowych Współbraci – ks. Zenona Gąsiorowskiego SChr, ks. Czesława Lesiaka SChr, ks. Zbigniewa Pajdaka SChr, zarządu generalnego, mieszkańców domów poznańskiego i puszczykowskiego, seminaryjnych wychowawców, kleryków i braci zakonnych. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. prof. Bernard Kołodziej SChr, który charakteryzował posługę Jubilatów przez ich barwne życiorysy. A odnosząc się do odczytanych perykop biblijnych wskazywał czym jest kapłańskie posłannictwo. Nie jest to tylko zasługa, elokwencja, inteligencja danego księdza, lecz przede wszystkim jest to działanie Ducha Świętego w nim i przez niego oraz to, co Duch chce powiedzieć i doprowadzić do końca (por. J 16,12-15 i kolekta Mszy w rocznicę własnych święceń kapłańskich), co często spotkać się może z wyszydzeniem czy odrzuceniem tak, jak stało się w przypadku pięknego kazania Apostoła Pawła na ateńskim areopagu (por. Dz 17,15.22-18,1). Na zakończenie liturgii głos zabrał ks. Ryszard Głowacki SChr, przełożony generalny przekazując Jubilatom słowa życzeń i gratulacji, by dalej stanowili hufiec i przyboczną straż Chrystusa Króla.

relacja ks. Tomasz Mikulak SChr
foto: kl. Adam Ławniczak SChr


29 maja 2019r. 341 3877 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne