W kolejne październikowe wtorki i jeden czwartek nasi wierni i my – chrystusowcy z Francji i Hiszpanii spotykaliśmy się na dniach skupienia…

We wtorek 10 października w kościele św. Barbary w Méricourt licznie zgromadzili się członkowie Bractwa Żywego Różańca z polonijnych parafii diecezji Lille, Arras i Cambrai, także z naszych wspólnot – z Roubaix i Lille, z Rouvroy, Sallaumines i Méricourt Maroc. Po wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwie różańcowej uczestniczyliśmy we Mszy Świętej ku czci Matki Bożej Różańcowej (albowiem niedawno, bo w minioną sobotę 7 października, obchodziliśmy to liturgiczne wspomnienie), której przewodniczył duchowy opiekun Bractwa i gospodarz spotkania, o. Roman Domagała OMI. Okolicznościową homilię wygłosił do niedawna posługujący w sąsiednich wspólnotach a obecnie dyrektor księgarni Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu, ks. Tomasz Mikulak SChr, w której zachęcał do gorliwej, ufnej i wytrwałej modlitwy: dziś my, chrześcijanie trzeciego millennium, jesteśmy wezwani, by trwać jednomyślnie na modlitwie tak, jak Apostołowie z Maryją i niewiastami w Wieczerniku trwali przed dniem Pięćdziesiątnicy, przed Zesłaniem Ducha Świętego (por. Dz 1,12-14); by, powtarzając wielokrotnie Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo oraz rozważając tajemnice z życia Pana Jezusa, prosić Go o potrzebne łaski, o pokój i pomyślność w naszych rodzinach i wspólnotach. Zatem przynagleni przykładami modlitwy z kart Biblii i historii, o których wspomniał homilista, razem z Maryją i przez Jej wstawiennictwo wołamy, przytaczając ostatnie słowa rozważania ks. Tomasza: „‘Matko o twarzy jak polska ziemia czarnej, Matko o twarzy jak polska ziemia znaczonej bliznami do serca Twego jak Syna nas przygarnij, Królowo nasza, tarczo obronna, módl się za nami’ i z nami. Amen.” Tygodnik „Głos katolicki” zamieszcza sprawozdania z czerwcowego zjazdu Bractwa (S. NAPORA, L. JABŁOŃSKI, «Doroczny zjazd Związku Bractw Różańcowych», GK LIX[2017], nr 32[2692], s. 17) oraz z dnia skupienia ().

W następny wtorek, we wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, kapłani z Towarzystwa Chrystusowego pracujący na francuskiej ziemi odbywali swoje skupienie w domu PMK im. Anny i Stanisława Kozłowski w La Ferté sous Jouarre, któremu przewodził ks. prałat Józef Wałaszek, proboszcz z Podegrodzia, rodzinnej parafii przełożonego prowincjalnego. W ascetycznej konferencji i mszalnej homilii wskazywał na istotę Kościoła i kapłańskiej tożsamości, przypominając szczególnie o nieustannej potrzebie formowania sumienia, by rzeczywiście był to Boży głos prowadzący nas ku świętości i wiecznej jedności z Panem. Rozpoczęliśmy w tym tygodniu lekturę listu św. Pawła do Rzymian, gdzie Apostoł zachęca do życia według Chrystusowej Ewangelii, do kształtowania w sobie serca rozumnego potrafiącego rozpoznawać dobro i zło (por. Rz 1,16-25). Ewangelijne perykopy w tych dniach przypominają mocne słowa Jezusa wzywające do nawrócenia i do potwierdzania wyznawanej wiary codziennymi wyborami życiowymi, by nie stwarzać jedynie pozorów, ale całkowicie przylgnąć do Chrystusa (por. Łk 11,37-41). Takim był patron dnia, św. Ignacy Antiocheński, takimi byli przywołani przez ks. Józefa męczennicy XX wieku, św. Maksymilian Maria Kolbe i św. Teresa Benedykta od Krzyża, takim był św. Stanisław Papczyński, mieszkaniec Podegrodzia wyniesiony niedawno do chwały ołtarzy. Dlatego modlimy się przez ich wstawiennictwo, abyśmy i my mogli, tak jak św. Ignacy, określać siebie Teoforos czyli niosący Boga i o modlitewne wsparcie w tej intencji nieśmiało ośmielamy się prosić…

Kolejny wtorek, 24 października (a dokładnie dwa dni 23 i 24 października), to skupienie chrystusowców z Hiszpanii, które odbywało się w wyjątkowym miejscu, jakim jest sanktuarium w portugalskiej Fatimie. Spotkaniu przewodniczył ks. Czesław Piela SChr, wiceprowincjał i koordynator PMK w Hiszpanii. Celem pielgrzymki było dziękczynienie za bliskość Maryi, naszej Matki, modlitwa za Polaków nam powierzonych i pożegnanie ks. Andrzeja Glanca SChr po 16 latach jego pracy na hiszpańskiej ziemi. Spotkaliśmy się w Madrycie i stamtąd wyruszyliśmy do Portugalii. Ważnym momentem był nocny międzynarodowy różaniec i procesja, zaś największym było przeżycie Eucharystii w kaplicy objawień o godz. 4:30. Nie zabrakło również drogi krzyżowej po fatimskich „dróżkach”. Wdzięczni za 100-lecie objawień Maryi w Fatimie i za tę pierwszą historyczną pielgrzymkę powróciliśmy do Hiszpanii i do naszych codziennych obowiązków.


Fotografie na stronie prowincji i PMK w Hiszpanii


24 października 2017r. 230 9006 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne