Druga sobota września to dzień (14.09.2019), w którym osoby życia konsekrowanego pielgrzymują do sanktuarium Matki Bożej na Świętej Górze w Gostyniu.

Organizatorem spotkania jest Referent do spraw Męskich Instytutów Życia Konsekrowanego w Archidiecezji Poznańskiej ks. Zbigniew Starczewski COr. W XI pielgrzymce wzięły udział osoby życia konsekrowanego z 8 diecezji, w tym chrystusowcy z ks. dr. Markiem Grygielem SChr – przełożonym Domu Głównego w Poznaniu na czele, ks. Antoni Klein SChr, prefekt seminarium ks. dr Paweł Jasina SChr z klerykami oraz magister nowicjatu ks. Karol Kozłowski SChr wraz z moderatorami (ks. Franciszkiem Gałdysiem SChr, ks. Mateuszem Sochą SChr) i nowicjuszami.

Słowo powitania skierował do zgromadzonych ks. Marek Dudek COr - superior miejscowej wspólnoty ojców Filipinów. To modlitewne spotkanie rozpoczęło się od uroczystego śpiewu Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, które poprowadził ks. Michał Kulig COr. Znany w archidiecezji specjalista z patrologii ks. prałat prof. dr hab. Bogdan Częsz w konferencji ascetycznej, zatytułowanej „Jesteśmy powołani, aby zaspokajać głód Boga w świecie”, odwołał się do św. Augustyna i przypomniał symbolikę Kościoła przedstawionego jako żaglowiec. Zwrócił tym samym uwagę na potrzebę otwartości na działanie Ducha Świętego. Te natchnienia Ducha Świętego obrazuje wiatr napełniający żagiel i pchający okręt do wyznaczonego celu. Ks. Częsz podkreślił również znaczenie przybliżania Chrystusa ludziom, do których jesteśmy posłani. Główną więc zachętą w posłudze jest przyprowadzanie człowieka przed oblicze Jezusa Eucharystycznego. To zadanie można realizować poprzez ukazywanie we własnym życiu obecności Jezusa, na wzór tej obecności w tabernakulum. To formacyjne spotkanie miało ubogacić uczestników i przygotować do sakramentu pokuty i pojednania.

Centralnym punktem pielgrzymki była uroczysta Msza Święta koncelebrowana, pod przewodnictwem ks. bpa Grzegorza Balcerka - odpowiedzialnego za osoby i instytuty życia konsekrowanego naszej Archidiecezji. Ks. Biskup w homilii zauważył szczególną rolę kobiety, zaznaczając, że siostra zakonna, przez swoją naturę, w szczególny sposób upodabnia się do Maryi i przez to przypomina wszystkim wiernym osobę Bożej Rodzicielki.

Oprawę muzyczną przygotowała s. Kinga Kowalczyk MChR ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla z Moraska.

Po zakończeniu Eucharystii zgromadzeni udali się w procesji pod Krzyż Wyzwolenia postawiony na placu kultowym, by tam uczestniczyć w ogólnoświatowym wydarzeniu - modlitwie „Polska pod krzyżem”. Pokrzepieniem dla ciała była chwila przerwy przeznaczona na wspólny posiłek w klasztornych ogrodach.

Popołudniem koncert dała Kapela Świętogórska pod przewodnictwem ks. Jakuba Przybylskiego COr – dyrektora Festiwalu Musica Sacromontana. Utwory zostały zaczerpnięte z Tradycji Muzycznych Świętej Góry.

Pielgrzymkę zakończyły uroczyste Nieszpory ze Święta Podwyższenia Krzyża Świętego, którym przewodniczył magister nowicjatu ks. Karol Kozłowski SChr. Asystę w czasie Liturgii Godzin zapewnili nowicjusze Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

Po słowie pożegnania skierowanym przez ks. Zbigniewa Starczewskiego COr, wszystkich pielgrzymów umocnił pasterskim błogosławieństwem ks. bp Grzegorz Balcerek.

ks. Mateusz Socha SChr

….

Łaskami słynący obraz Pani Świętogórskiej, Róży Duchownej, znajdujący się w sanktuarium w Gostyniu, jest dziełem nieznanego artysty z Wielkopolski. Namalowany został w 1540 r. Przedstawia Matkę Bożą piastującą Dzieciątko Jezus na lewym ramieniu. W prawej ręce Maryja trzyma kwiat białej róży. Opiekę nad sanktuarium sprawują ojcowie z Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri (COr).


16 września 2019r. 341 3485 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne