Kalendarium

Kalendarium z lat ubiegłych


  • Wizytacja kanoniczna ks. Generała w Lombard

  29 września 2012r. 2555
 • Niezwykła Pasterka w sanktuarium NSPJ w Szczecinie

  30 grudnia 2012r. 2689
 • Życzenia przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego

  24 grudnia 2012r. 2381
 • Internetowa strona PMK Bruay La Buissière

  21 grudnia 2012r. 2447
 • Wyróżnienie dla ks. Jarosława Staszewskiego

  21 grudnia 2012r. 2342
 • Ciekawa inicjatywa w polonijnej parafii w Bonn

  20 grudnia 2012r. 2269
 • 50 lat parafii prowadzonej przez chrystusowców w Pretorii (RPA)

  18 grudnia 2012r. 2775
 • Zmarł Ojciec ks. Ryszarda Kaczora

  18 grudnia 2012r. 2370
 • Jubileusz 125-lecia parafii pw. Różańca Świętego w Baltimore

  14 grudnia 2012r. 2601
 • Modlitwa ekspiacyjna w domach chrystusowców

  13 grudnia 2012r. 2720
 • Koncert dla Kazachstanu w Stargardzie Szczecińskim

  12 grudnia 2012r. 2506
 • Polonijne spotkanie opłatkowe w Mińsku

  12 grudnia 2012r. 2261
 • Zmarła Mama ks. Stefana Ochalskiego

  07 grudnia 2012r. 2465
 • Wieści z Kijowa

  03 grudnia 2012r. 2628
 • Stargardzkie spotkanie ognisk misyjnych z parafii chrystusowców

  29 listopada 2012r. 2415
 • Uroczyste pobłogosławienie kaplicy w „Domu Seniora” w Puszczykowie

  26 listopada 2012r. 2302
 • Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Domu Głównym

  25 listopada 2012r. 2313
 • Zmarła Mama ks. Ekonoma Generalnego

  24 listopada 2012r. 2368
 • Triduum przed uroczystością Chrystusa Króla

  22 listopada 2012r. 2403
 • Zaduszki akademickie „W Sercu”

  22 listopada 2012r. 2773
 • Spotkanie chrystusowców pracujących na Białorusi

  22 listopada 2012r. 2615
 • Internetowe Rekolekcje Adwentowe z Amsterdamu

  21 listopada 2012r. 4520
 • Międzynarodowa konferencja polonijna w Domu Głównym chrystusowców

  20 listopada 2012r. 2561
 • Formacyjne spotkanie księży wikariuszy

  20 listopada 2012r. 2427
 • Nagroda dla chrystusowca w Doniecku

  17 listopada 2012r. 2468
 • Naukowe dyskusje PAN nad migracjami Polaków

  17 listopada 2012r. 2445
 • Świętowanie Dnia Niepodległości Polski na Białorusi

  16 listopada 2012r. 2307
 • Chrystusowiec pobłogosławił Dreamlinera w Seattle

  16 listopada 2012r. 2591
 • Świętowanie niepodległości Polski w brazylijskiej Kurytybie

  16 listopada 2012r. 2702
 • Pogrzeby w rodzinach chrystusowców

  16 listopada 2012r. 2313
 • 03 lipca 2015r. 182936 Drukuj

  Towarzystwo Chrystusowe

  ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

  2014 - 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

  projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne