20 maja 2024 r., w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, w Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Keysborough przybyli członkowie Kół Żywego Różańca w Wiktorii wraz ze swoimi duszpasterzami. Przyjechały trzy autobusy z ośrodków Essendon-Richmond-Oakleigh, Ardeer-St Albans, Yarraville-Altona oraz jeden mały autobusik z Geelongu. Nasze Sanktuarium wypełniło się po brzegi: prawie trzysta osób odmawiało modlitwę różańcową tego dnia w Keysborough.

Warto przypomnieć genezę święta, w którym się spotkaliśmy… Maryja Matką Kościoła nazywana była od początków jego istnienia, ale oficjalnie ogłosił to 21 listopada 1964 r. Papież Paweł VI na zakończenie obrad jednej z sesji Soboru Watykańskiego II. 4 maja 1971 r. z inicjatywy kard. Stefana Wyszyńskiego i na prośbę Episkopatu Polski papież Paweł VI wprowadził święto Matki Bożej Kościoła do kalendarza liturgicznego w Polsce, a na cały świat rozszerzył je w randze wspomnienia obowiązkowego papież Franciszek w 2018 r.

A Koła Różańcowe spotykają się nie tylko dla wspólnej modlitwy, lecz również po to, by pogłębić swoją wiarę i uświadomić sobie jak potężną modlitwą jest Różaniec: jest to nie tylko jeden dziesiątek różańca odmawiany codziennie w zaciszu domu, w czasie wykonywania codziennych obowiązków przez jednego członka Żywego Różańca, lecz te wszystkie odmawiane dziesiątki tworzą potężny łańcuch modlitwy zanoszony do Maryi i razem z Nią do Boga na całym świecie. Albowiem Maryja w zaakceptowanych przez Kościół prywatnych objawieniach Maryja zachęca i prosi o odmawianie różańca.

W nastrój uwielbiania Maryi, w nastrój polskich majówek pieśniami maryjnymi wprowadziła nas s. Elżbieta Cieślarczyk MChR. Następnie rektor Sanktuarium i miejscowy duszpasterz, ks. Kamil Żyłczyński SChr w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu poprowadził modlitwę różańcową. Rozważaniom tajemnic radosnych Różańca towarzyszył dialog Jezusa z mistyczką Alicją Lenczewską. Na zakończenie adoracji wszystkie nasze troski i intencje powierzyliśmy Maryi w Litanii Loretańskiej, wszak przeżywamy maj – miesiąc szczególnie oddany Matce Bożej, kiedy to przystrajamy wstążkami i kwiatami przydrożne kapliczki i figury poświęcone jej czci. Dodać należy, że ks. Kamil przez cały miesiąc przygotowywał nas do lepszego rozumienia tej litanii, wyjaśniając znaczenia poszczególnych wezwań.

Koncelebrowana Msza Święta przez siedmiu duszpasterzy: o. Wiesława Słowika SJ, o. Tadeusza Rostworowskiego SJ, o. Mariusza Hana SJ, o. Stanisława Ligenzę OP, ks. Mariana Szeptaka SChr, ks. Kamila Żyłczyńskiego SChr i pod przewodnictwem ks. Andrzeja Mądrego CR, proboszcza dwóch parafii – Dobrego Pasterza w Mulgrave i Świętego Justyna w Wheelers Hill była kulminacją wspólnej modlitwy. Ks Andrzej również wygłosił homilię, którą oparł na pierwszym cudzie dokonanym przez Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej – przemianie wody w wino. Mówił, że ten niby trywialny cud, który często jest podstawą salonowych żartów, stał się tak wymownym w swej treści. Na prośbę Matki „Nie mają wina” (J 2,3b), wydawałoby się, jak to dzisiaj byśmy powiedzieli, Jezus zachował się obcesowo, jednak uczynił cud dla umocnienia wiary uczniów w jego moc. To wydarzenie w Kanie, kontynuował homilista, pokazuje jak wrażliwy jest Jezus i Maryja na nasze prozaiczne często potrzeby. Maryja pokazuje nam jak zaufać Jezusowi i wypełniać jego polecenia nawet jak tego do końca nie rozumiemy, ponieważ interwencja Boga w naszym życiu jest zawsze dobra. Aby móc i potrafić wykonywać polecenie Maryi „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” (J 2,5) trzeba rozważać słowa Pisma z pokorą, modlić się o pomnożenie wiary, a Jezus nas uszlachetni i udoskonali.

Tego dnia modliliśmy się za Kościół, za papieża Franciszka, za naszych księży i siostry zakonne, o pokój na świecie, za rządy, za wspólnoty Żywego Różańca, za tych członków Żywego Różańca którzy nie mogli uczestniczyć w naszej uroczystości, za rodziny, za chorych i samotnych, za zmarłych, za nas zgromadzonych w świątyni, abyśmy potrafili się dzielić naszą wiarą. W Keysborough szczególnie polecaliśmy Maryi nowo powstałą szóstą Różę Męską, prosząc o ich wytrwałość w modlitwie. Polecamy młodzież, żeby i oni budowali przyszłość swoją z Maryją i zawiązali swoją różę młodzieżową.

tekst: Małgorzata Moszczyńska
foto: Zbigniew Moszczyński

*    *    *

Dodać należy, że posługujący w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Keysborough przybyły w grudniu 2023 r. do prowincji nowozelandzko-australijskiej chrystusowiec, ks. Przemysław Syguła SChr, był bohaterem jednego z artykułów, który ukazał się w comiesięcznym dodatku „Naszego Dziennika” dla dzieci pt. „W ogrodzie Maryi”. W zaprezentowanym tekście ks. Przemysław przedstawia siebie i zarys duszpasterskiej pracy polonijnej na przedmieściach Melbourne (zob. M. BUCZEK, Pochodzą z Polski, mieszkają w Australii, „W ogrodzie Maryi”, kwiecień 2024, s. III, w: „Nasz Dziennik” nr 79[7948]/2024).

 


20 maja 230 1123 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne